Berga licita les obres d’enderroc d’un edifici entre el carrer Major i la plaça del Forn

L'antic immoble de Finques Ciutat anirà a terra, una actuació que permetrà eixamplar aquest punt de l'eix comercial

S'enderrocarà l'edifici de Finques Ciutat, al carrer Major de Berga

S'enderrocarà l'edifici de Finques Ciutat, al carrer Major de Berga / Anna Costa

Redacció

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte per executar les obres d'enderroc de l'antic edifici de Finques Ciutat, al carrer Major (número 28) de Berga, per un import de 86.229 euros (IVA inclòs). Es tracta d’un edifici de planta baixa, tres plantes i sota coberta amb una superfície de 40,30 m2, situat entre el carrer Ciutat (o Major) i la plaça del Forn.

El projecte d’enderroc contempla un termini d’execució de tres mesos. Un terç del cost de l’enderroc de l’immoble serà finançat mitjançant els fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència del Pla Next Generation.

Un enderroc previst pel POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vigent, aprovat el març de 2005, va preveure l’enderroc de l’edificació i la urbanització de l’espai amb la finalitat d’esponjar el barri vell, més concretament l’eix comercial del carrer Major, amb l'ampliació del carreró que connecta amb la plaça del Forn.

L’expropiació de l’edifici, de titularitat privada, juntament amb la indemnització dels llogaters, es va completar l’any 2013 i va implicar una despesa de prop de 300.000 € al consistori berguedà. L’espai que actualment ocupa l’edifici s’urbanitzarà amb un paviment que donarà continuïtat al de la plaça del Forn i implicarà una ampliació de l’espai públic entre la plaça i el carrer Major.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import més favorable, es tindrà en compte la millora de l’acabat de la façana, amb un arrebossat projectat amb base de morter de calç.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins al dimecres 3 de gener de 2024. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura.

Es pot consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant del web de l’Ajuntament de Berga.

L'edifici (l'estret de la dreta) que s'ha d'enderrocar vist des de la plaça del Forn

L'edifici (l'estret de la dreta) que s'ha d'enderrocar vist des de la plaça del Forn / Ajuntament de Berga