El Consell del Berguedà desencalla la licitació de les deixalleries i n’amplia el servei

L’ens comarcal aprova el concurs per adjudicar el nou contracte de 7,6 milions que ara també inclou la recollida de residus voluminosos, de roba i d’oli usat i amplia horaris

Deixalleria de Berga

Deixalleria de Berga / Consell Comarcal del Berguedà

Redacció

El ple del Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat el nou concurs per a la gestió de les deixalleries fixes i la mòbil, també residus voluminosos, residus tèxtils i oli usat. El gener del 2021 es va aprovar la licitació del servei de deixalleries fixes i mòbils i dels voluminosos, però es va impugnar. Durant aquests anys s'ha seguit el procediment legalment establert en aquests casos i, finalment, s'ha arribat a la convocatòria d'aquesta nova contractació pública ampliada, ja que inclou també la recollida de roba i d'oli domèstic al Berguedà.

El concurs s'ha dividit en tres lots. El primer lot correspon al de les deixalleries fixes, que són a Berga, Guardiola de Berguedà i Puig-reig, i també la deixaria mòbil comarcal, per un import de 343.856 euros (sense IVA) anual. El segon, és el servei de recollida porta a porta de voluminosos i residus tèxtils per un import anual de 250.667 euros (sense IVA). En aquest lot només s'hi podran presentar Centres Especials de Treball. Finalment, el tercer lot és per gestionar el servei de recollida d'oli vegetal per un import anual de 60.840 euros (sense IVA).

La durada del contracte és de vuits anys prorrogables a dos més, deu en total. El preu (que inclou els tres lots) és de 7.601.332 euros (IVA exclòs). Aquesta és la licitació amb més volum econòmic que ha fet fins ara aquest 2024 el Consell Comarcal del Berguedà.

Més hores de servei de les deixalleries fixes

El nou concurs suposarà que les deixalleries fixes de Berga, Guardiola i Puig-reig oferiran més hores de servei. Amb la nova concessió la deixalleria de Berga obrirà 40 hores a la setmana. Pel que fa a les de Guardiola i Puig-reig obriran 23 hores a la setmana de l’1 de setembre al 14 de juliol i del 15 de juliol al 31 d’agost obriran 28 hores a la setmana. Per tal de facilitar-ne l'ús als ciutadans, no només obriran els matins sinó també a les tardes. També es preveu el pesatge de residus i la identificació dels usuaris.

La deixalleria mòbil prestarà servei als 31 municipis

També es contempla l'ampliació del servei de la deixalleria mòbil, que es prestarà als 31 municipis de la comarca. El que tindrà més hores de servei serà Berga, on estarà operativa dos dies a la setmana. Ara en disposa dos dies al mes. Amb l’ampliació d’hores del servei es preveu que el nombre d’usuaris augmenti. Entre el 2022 i el 2023 l'han utilitzat 1.383 persones.

Els pobles on es fa el porta a porta tindran una major freqüència de deixalleria mòbil i la major part de les poblacions de la comarca la tindran a disposició dels usuaris almenys un cop al mes. La recollida es realitzarà amb un vehicle especial amb els compartiments corresponents per facilitar la separació i aportació dels residus.

 En aquest àmbit també es millorarà, ja que amb el nou concurs la recollida de voluminosos es farà a les 29 poblacions de les que el Consell Comarcal té cedides les competències. Actualment, aquest servei es presta als 12 municipis que fan el porta a porta.

Voluminosos, roba i oli usat

El servei destinat a la recollida de voluminosos i descàrrega a les deixalleries fixes establertes haurà de ser, com a mínim, de 32 hores setmanals. El servei es prestarà dilluns, dijous, divendres i dissabtes (exceptuant els que siguin festius). L'empresa concessionària proposarà un horari d'atenció telefònica, que com mínim serà de dilluns a divendres amb una durada d'almenys 8 hores diàries amb atenció de matí i tarda per atendre les sol·licituds dels usuaris i les confirmacions dels dies i hora de la recollida. A més també s'haurà de fer la planificació de les rutes.

Aquest concurs també preveu la recollida de roba en contenidors, el transport a la planta de triatge i posteriorment tractament i la gestió de residus a través de gestors autoritzats. Els contenidors han de tenir un disseny adequat per evitar robatoris o furts i que no es malmeti la roba. La dotació de contenidors òptima és de 1.000 a 1.500 habitants per contenidor. En total, el concurs preveu que hi hagi 49 contenidors.

Finalment, aquesta concessió preveu la recollida de l'oli. Es realitzarà mitjançant 46 contenidors específics instal·lats a la via pública, on la ciutadania podrà aportar els seus envasos de plàstic tancats, amb l'oli usat. A cada municipi s'instal·laran contenidors de 240 litres de capacitat, amb formes harmonioses per estar situats a la via pública.

Els veïns dels dotze municipis amb servei de recollida de residus porta a porta podran descarregar-se una aplicació al telèfon mòbil i demanar la recollida d'oli sota demanda. D'aquesta manera es preveu que s'incrementaran els percentatges de recollida dels olis vegetals fets servir.