Una vuitantena de professionals d'atenció primària de la Catalunya Central s'han format durant el 2023 en la llengua de signes catalana, amb l'objectiu d'oferir una atenció sanitària més inclusiva. El programa, que porta per nom "Comunicació total en llengua de signes", ha estat impulsat per l'Institut Català de la Salut en aquest territori en col·laboració amb la Casa Social del Sord de Manresa i Comarques, i aquest any ja se n'han organitzat cinc edicions.

Conèixer la llengua de signes no és tan sols imprescindible en la comunicació amb persones sordes, sinó que també permetrà als professionals sanitaris interactuar amb persones que tenen dificultats importants en la parla, com les que han patit un ictus o altres patologies que impedeixen un ús complet del llenguatge parlat.

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, al voltant de 175.000 persones pateixen discapacitat auditiva a Catalunya. Aquesta formació facilitarà que rebin assistència sanitària en igualtat d’oportunitats amb les persones que no tenen aquesta discapacitat. També ajudarà a fer més visible aquest col·lectiu i les seves necessitats entre els professionals de la salut.

A començaments de 2024 s’oferirà una formació més avançada als professionals que vulguin ampliar els seus coneixements de la llengua de signes. La Gerència d’Atenció Primària i la Comunitat de Catalunya Central de l’ICS té més de 2.000 professionals que anualment reben formació per tal de mantenir actualitzats els seus coneixements en diversos àmbits de la salut.

Un impuls des del 1994

La llengua de signes catalana és la llengua pròpia de la comunitat sorda de Catalunya, utilitzada també per un important nombre de persones oients que comparteixen la cultura d'aquesta comunitat. El Parlament de Catalunya va ser el primer de l'Estat espanyol en aprovar, el 1994, una proposició no de llei sobre la promoció i difusió del coneixement de la llengua de signes catalana. A partir d'aquí, la Llei 17/2010 regula la llengua de signes catalana com a sistema lingüístic propi de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. Una de les finalitats de la Llei és regular-ne l'aprenentatge, la docència i la interpretació, i establir els òrgans de recerca i sistematització, d'assessorament i de participació en les polítiques públiques d'aquest àmbit. Entre les finalitats també hi ha la de difondre l'existència i el coneixement de la llengua de signes catalana dins l'àmbit lingüístic català.