Nova rotonda a Abrera per millorar la seguretat de la BV-1201 i la BV-1202

L'estudi que ha dut a terme la Diputació preveu un increment important de trànsit en un futur immediat

La proposta de nova rodonda que ha dibuixat la Diputació

La proposta de nova rodonda que ha dibuixat la Diputació / DIBA

Redacció

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Abrera el projecte de la intersecció de les carreteres BV-1201 i BV-1202, per tal de millorar-ne la seguretat viària, la visibilitat, els moviments que s’hi duen a terme i preveure el seu funcionament davant de l’increment de trànsit que hi haurà. El termini previst de les obres al projecte és de vuit mesos i el pressupost, de 907.092,52 euros (amb l'IVA inclòs).

L’actuació preveu la construcció d’una rotonda, amb un diàmetre exterior de la calçada de 35 metres, una amplada de la calçada de 7 metres i un sol carril. A més, es proposa adaptar el traçat de les carreteres BV-1201 i BV-1202 per tal de poder encaixar la rotonda sense afectar a les canonades existents de la planta ETAP Llobregat-Abrera.

La rotonda projectada es troba sobre un nou terraplè d’uns 6 metres d’alçada que estarà protegit per un mur d’escullera. Així mateix, es disposarà enllumenat connectat a la xarxa existent i una revegetació de l’illot central amb diferents espècies.