Olesa fa un abordatge personalitzat de l'absentisme dels adolescents a les aules

Agents relacionats amb l'educació al municipi, l'atenció social i la seguretat aproven un nou protocol per fer que els joves rebin l'ensenyament cada dia

Reunió per l'aprovació del nou protocol per combatre l'absentisme

Reunió per l'aprovació del nou protocol per combatre l'absentisme / Aj Olesa de Montserrat

Enric Badia

Enric Badia

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha presentat un nou Protocol d'absentisme d'àmbit comunitari per intervenir en el cas que els nens i els adolescents no assisteixen a l'escola sense causa justificada. El protocol indica que una primera tasca és la de "detectar aquells infants i adolescents que mostrin irregularitats en l’assistència escolar i comencin a manifestar absentisme escolar", per tot seguit "diagnosticar les causes individuals i familiars de la situació d’absentisme escolar del menor" i poder "elaborar un pla de treball amb la família, que impliqui el treball coordinat dels diferents agents que hi poden intervenir". Abordant el problema amb la implicació de les famílies, els redactors del pla consideren que aconseguiran reduir l'absentisme. Establir vies àgils i clares perquè la coordinació professional faciliti una atenció coherent i integral a les famílies. El protocol d’absentisme s’aplica principalment a l’ensenyament obligatori de 6 a 16 anys i té en compte l’educació infantil de 3 a 6 anys. 

L'objectiu, segons han exposat fonts del govern olesà, és "garantir el dret de tots els infants i adolescents del municipi a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, de respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals". L'Ajuntament elabora el protocol amb els agents que integren la Xarxa Socioeducativa d’Infància i Adolescència-Pla Educatiu Entorn.

L’actual protocol d’absentisme d’àmbit comunitari és el resultat de la revisió que els diferents agents de la Xarxa Socioeducativa-Pla Educatiu d’Entorn han fet en els darrers cursos escolars en relació amb el document i procediment del protocol municipal aprovat el 2019. S’ha actualitzat i adaptat a la nova situació després de la pandèmia de Covid-19, a les noves necessitats de l’alumnat, i a la realitat actual del municipi per tal d’oferir una resposta ràpida i integral a les situacions d’absentisme escolar a partir del treball en xarxa. Aquest dijous es va presentar el nou document en una jornada de treball a la Sala de plens de l’Ajuntament. 

Més de 25 agents de diferents àmbits han estat implicats en el protocol. Són persones de la Xarxa Socioeducativa d’Infància i Adolescència -Pla Educatiu d’Entorn: centres educatius, Inspecció, l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), referents de la Unitat d’Acompanyament i Orientació (UAO), el Servei d’Orientació en l’Àmbit Comunitari (SOAC), tècnics dels departaments de Serveis Socials i Educació i Infància i la Policia Local.