La comarca doblala mitjana de la demarcació en prats ideals pera plaques

Un estudi de la Universitat de Girona situa al voltant de les 2.000 les hectàrees aptes per a l’aprofitament solar

M.S. Puigcerdà

Un estudi de la Universitat de Girona per a la Diputació constata que el 7% de la Cerdanya és territori ideal per a la instal·lació de parcs d’energia solar. Així ho evidencia la diagnosi «Proposta de criteris per a la ubicació d’instal·lacions de producció d’energia renovable solar en sòls no urbanitzables a la província de Girona», la qual estableix que la Cerdanya té 1.713 hectàrees aptes i 151 molt aptes per a la instal·lació de parcs de plaques fotovoltaiques. L’estudi, realitzat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, emfatitza que, amb aquesta xifra de prats aptes i molt aptes, la Cerdanya presenta més del doble de terrenys amb aquesta catalogació que la mitjana de la demarcació gironina: «La Cerdanya, la comarca més petita, presenta una quantitat important de superfície en aquesta doble categoria, i arriba al 7,6%. La resta de comarques amb prou feines superen el 3% de la seva superfície dins d’aquesta categoria». La Universitat de Girona ha aplicat diversos criteris per establir les catalogacions dels terrenys: la classificació del sòl; l’aptitud agrològica; el valor natural; els sòls de protecció especial tant a nivell local com nacional; les cobertes del sòl, especialment de zones boscoses; el pendent i els espais de connectivitat ecològica.