La Diputació de Girona ha aprovat en Junta de Govern la renovació del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat que a la Cerdanya beneficiarà la Fundació Adis d’Ajuda a les persones amb discapacitat. D’aquesta manera, segons ha informat la mateixa Diputació, «es dona continuïtat a un acord que té com a principal objectiu donar suport a les entitats del tercer sector de la demarcació que gestionen habitatges per a persones en situació d’exclusió social». L’ens farà una aportació econòmica de 75.000 euros per a l’exercici 2022 a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la qual la trametrà posteriorment a les divuit entitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social de les comarques gironines per tal que puguin sufragar despeses pròpies de manteniment de tots aquests habitatges, entre les quals la Fundació Adis de la Cerdanya.