Bolvir recupera un dipòsit en desús per garantir l’aigua

L’Ajuntament suma un tanc en desús de 350 metres cúbics i dues canalitzacions per tenir aigua en les temporades turístiques

El dipòsit en desús recuperat de les Espiraltes | AJ. BOLVIR

El dipòsit en desús recuperat de les Espiraltes | AJ. BOLVIR / Miquel Spa. Bolvir

Miquel Spa

Davant la situació de sequera i l’arribada del bon temps que fa de preludi a les temporades turístiques de Setmana Santa i estiu, l’Ajuntament de Bolvir ha executat un pla d’ampliació de les reserves d’aigua amb la recuperació del dipòsit antic. La mesura, que inclou també la recuperació de dues captacions, suposa per al municipi sumar 350 metres cúbics més d’emmagatzematge.

El consistori ha apuntat que « com a la resta de la comarca de la Cerdanya, Bolvir té una forta presència de segones residències, les quals fan augmentar la demanda d’aigua potable en períodes puntuals, com pot ser Setmana Santa, el mes d’agost i altres festius; és per aquest motiu que el subministrament es pot veure compromès». En aquest sentit, des del consistori han apuntat que actualment la xarxa municipal d’aigua potable consta d’una estació de tractament i de tres dipòsits, un de 1.200 metres cúbics, un de 350 metres cúbics i, finalment, un de 120 metres cúbics. A fi i efecte d’ampliar aquests volums, l’Ajuntament «ha cregut convenient tornar a posar en funcionament dos captacions subterrànies existents que estaven connectades a un dipòsit, actualment també en desús, de 350 metres cúbics situat a la zona de les Espiraltes. A més a més, també es connectarà aquest dipòsit als altres de la xarxa pública d’aigua potable. D’aquesta manera, en situacions de gran demanda es podrà aportar als dipòsits de la xarxa actuals un volum addicional de 350 metres cúbics», tal com ha explicat l’equip de govern.

El pla d’ampliació de l’estoc d’aigua ha inclòs la posada en funcionament de les dues captacions existents i l’adequació de la canalització fins al dipòsit; l’adequació i neteja del dipòsit; la instal·lació de l’estació potabilitzadora, les bombes hidràuliques i el subministrament elèctric fins a la caseta del dipòsit.