L’Ajuntament de Puigcerdà dissoldrà en les pròximes setmanes el vell Patronat Municipal de Turisme, l’ens amb el que la capital cerdana va començar a gestionar el turisme local a l’inici dels ajuntaments democràtics, en el tombant de les dècades dels anys 70 i 80. L’ens continua operatiu, amb una comptabilitat pròpia, per a petites accions de promoció però ha quedat obsolet amb l’organització actual directa des de l’equip de govern i en coordinació amb el Consell Comarcal i el Patronat de Turisme de Girona. Les últimes reunions específiques de tot el patronat es remunten a fa més de tres mandats municipals.

L’equip de govern de Puigcerdà te la intenció de dissoldre oficialment el Patronat Municipal de Turisme en el transcurs d’un pròxim ple. L’òrgan ha esdevingut una rèmora de feina perquè exigeix una comptabilitat pròpia que, atesa la seva poca activitat, actualment paga les poques factures que genera a un termini de 300 dies. La mitjana de temps de pagament de les factures a proveïdors per part de l’Ajuntament és d’uns noranta dies. La última factura que te pendent és de 3.600 euros en concepte de comunicacions i altres gestions. 

«Ja no ens és necessari»

L’actual manera de treballar de Turisme de Puigcerdà, un òrgan depenent directe de la regidoria, fa innecessària l’existència de l’òrgan. Així ho ha remarcat des de l’àrea de turisme la seva tècnica més veterana: «ara el Patronat ja era innecessari i complicava més la feina, fins al punt que ara el que hi havia era una Comissió del Patronat que també feia molts anys que no es reunia. Jo vaig entrar a la casa fa 27 anys i ja hi havia el Patronat». Els responsables del departament han detallat que «en els últims anys ja tan sols s’hi vinculava alguna factura de la Festa del Trinxat però ara ja no ens cal l’òrgan, tenim altres organismes com ara les àrees de Comunicació, Promoció Econòmica o la mateixa àrea de Turisme».  

El Patronat Municipal de Turisme es va crear a al començament dels ajuntaments democràtics i els primers anys vuitanta quan la capital cerdana va aglutinar tots els sectors implicats en la promoció de la vila. Així, al Patronat hi havia representants de l’equip de govern municipal, dels restaurants, hotels, botigues i empresaris de la resta de sectors com ara l’immobiliari i l’esportiu.

El regidor de Turisme, Francesc Armengol, ha argumentat que «la intenció que tenim és cancel·lar el Patronat a principi d’aquest any una vegada regularitzem les factures;no és el més lògic actualment tenir aquest Patronat de Turisme i amb el Consell Comarcal ja ho vam fer. Ja tenim el Patronat de Turisme de Girona, que engloba la Costa Brava i el Pirineu i a Puigcerdà no ens cal tenir un patronat. Totes les subvencions que es podien rebre a través del patronat poden arribar de la mateixa manera des de la tècnica de turisme. Amb la dissolució minimitzem la feina i li traiem de l’àrea d’intervenció, que havia de fiscalitzar l’òrgan».

 Es dona la circumstància que l’anterior equip de govern encapçalat per Albert Piñeira ja va plantejar aquesta possibilitat que ara el nou consistori executarà. Prèviament a la seva dissolució definitiva, l’Ajuntament ha de complimentar accions prèvies com ara la regularització dels seus comptes. 

El Patronat de Turisme és, amb el del Museu Cerdà, un dels organismes autònoms de l’Ajuntament. En base a la normativa d’administració pública, es tracta d’una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, tresoreria i patrimoni propis i autonomia en la seva gestió, que desenvolupa activitats pròpies de l’administració pública.