L’Ajuntament de Puigcerdà te sobre la taula un projecte de renovació de la xarxa d’enllumenat públic per evitar les actuals apagades de sectors, que han derivat en queixes per part de veïns, i fomentar l’estalvi de consum i despesa econòmica. La primera fase d’aquest pla, que es podria posar en marxa en els pròxims mesos tant bon punt l’equip de govern en tingui tancat el pressupost, comportaria la instal·lació de tecnologia led al nucli antic i la zona del Portal de l’Àngel, com a entorns prioritaris. 

La xarxa d’enllumenat públic de Puigcerdà ha quedat envellida, amb fanals vells i quadres que s’avarien i deixen a les fosques els sectors de carrers als que estan connectats. La gran majoria dels quadres elèctrics estan obsolets i s’avarien per la humitat i l’acumulació de petites reparacions. La regidoria d’Obres i Via Pública considera que és un dels problemes «més greus» pel que fa a la renovació general de la vila, tal com ha definit el seu cap de cartera, Celso Llombart. Els serveis tècnics han recuperat un estudi sobre la situació de l’enllumenat a la capital cerdana de l’any 2020 i l’estan actualitzant per analitzar si es poden arreglar els problemes principals amb els mitjans propis del consistori, amb l intervenció de la brigada municipal , o activa la contractació d’una empresa externa.

Fanals ornamentats de la plaça del Sol MIQUEL SPA

 La intenció del consistori és instal·lar tecnologia led a la vila fent una inversió per sectors, la qual cosa li permetria anar recuperant la despesa a partir de l’estalvi generat. Els tècnics apunten que la reducció de consum amb la instal·lació de bombetes led es pot situar al voltant del 70%. El regidor ha argumentat que com és probable que el consistori no disposi del capital necessari per fer tota la inversió, segurament externalitzarà el projecte a una empresa que n’assumiria la gestió. 

La primera actuació del pla de renovació de l’enllumenat públic es farà al centre històric i a la zona de la part de llevant del nucli urbà on hi ha equipaments com la comisaria dels Mossos d’Esquadra o els Jutjats, on algunes bombetes encara son de mercuri, segons ha lamentat el regidor.