Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Puigcerdà reben una mitjana de cinc incidències cada dia pel mal estat d’alguns carrers. Es tracta de veïns, comerciants o empresaris que alerten de forats al ferm, rajoles trencades, graons que cauen, fanals trencats o altres desperfectes. L’equip de govern ha fixat com una de les seves prioritats del mandat el projecte global de neteja, ordenament i arranjament dels espais públics de la vila.

Estat d’un dels carrers de l’entorn de la residència i l’estany, d’un urbanisme més antic | MIQUEL SPA

Dels cinc avisos per incidències de la via pública que rep cada dia l’Ajuntament, en resol dues amb la intervenció de la brigada municipal i els treballadors d’empreses externalitzades. La resta van quedant pendents pels dies posteriors en funció de la seva urgència i magnitud. La regidoria responsable de la via pública està pendent de tancar un pressupost per aquest any que li permeti dotar-se de més efectius per, així, poder resoldre més incidències. En aquest sentit, la intenció de l’equip de govern és poder aplicar una major externalització de les petites obres a partir del mes de març, amb un pressupost concret sobre la taula. Cada una de les obres pendents queda inclosa en un Pla d’Actuació sobre els carrers de la vila per tal que en els pròxims mesos es vagin executant. El Pla d’Actuació es va generant dia a dia amb els avisos que van arribant i la seva urgència. Els que no es resolen immediatament queden registrades i d’aquesta manera l’equip de govern va sectoritzant el pla per zones i barris. En aquesta línia, per exemple, una de les actuacions que està preparada per activar-se una vegada la regidoria compti amb el pressupost és l’entorn de la residència sociosanitària, on les voreres estan deteriorades. En aquest cas, amb tota probabilitat serà una empresa externa qui s’encarregarà de refer els carrers. Una altra de les zones més malmeses és el carrer Escoles Pies, una via de prioritat per a vianants en la qual hi havia rajoles trencades i esquerdes que dificultaven el pas. La sectorització de les obres en aquest carrer ha comportat ja actuacions per parts a fi efecte de no tallar tot l’eix viari que creua el nucli antic.

Puigcerdà activa un pla per reparar els forats i desperfectes al carrer

Erosió i voreres antigues

L’estat d’alguns carrers es veu empitjorat cada hivern per l’erosió que hi provoca no tan sols l’aigua, la neu i el gel sinó que també la sal potassa que s’hi llença per evitar la creació de les plaques lliscants. A la zona urbana de l’entorn de la residència, que també és la que volta el parc Shierbeck i l’estany, hi ha voreres antigues amb molts forats així com diversitat d’estils urbanístics.

El regidor de Desenvolupament Urbà, Activitats, Obres i Sereis, Celso Llombart, ha explicat que «ho anem fent per sectors, però el dia a dia és brutal» i ha remarcat que, en col·laboració amb les altres regidories implicades, el Pla estipula l’ordre de les obres segons la seva urgència i una programació de cada una d’ara fins a final d’any. En aquesta tasca hi influeix també el calendari turístic així com els esdeveniments que es fan a Puigcerdà per tal que les obres tinguin la menor afectació possible. Llombart ha apuntat que, alhora, el Pla d’Actuació per arreglar els desperfectes menors dels carrers també s’ha de compaginar amb el que afecta la xarxa d’enllumenat, la de senyalització i la del clavegueram.

Una de les dificultats amb les quals es troba l’equip de govern a l’hora de gestionar la logística per arreglar els carrers és una gran quantitat d’hores extres que l’Ajuntament ha de retornar als treballadors de la brigada. En els últims anys la plantilla d’aquesta àrea ha acumulat moltes hores extra, segons ha confirmat el mateix equip de govern, i ara les ha de retornar, la qual cosa disminueix els seus recursos.