Guils obrirà un pou a Fontanera per reduir l’arsènic de la xarxa d’aigua

L’Ajuntament ampliarà el cabal de subministrament amb aigua freàtica que hi ha a 120 metres

Un dels cinc dipòsits d’aigua de la xarxa de Guils | ARXIU PARTICULAR

Un dels cinc dipòsits d’aigua de la xarxa de Guils | ARXIU PARTICULAR / Miquel Spa. guils de cerdanya

Miquel Spa

Miquel Spa

L’Ajuntament de Guils de Cerdanya obrirà un pou a la zona de Fontanera per crear una nova captació d’aigua que, d’una banda, incrementi les actuals reserves del municipi i, de l’altra, permeti l’aigua recuperar els nivells permesos d’arsènic.

Actualment el baix nivell dels dipòsits ha fet augmentar la concentració d’arsènic per sobre de les 10 parts per bilió permeses per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) situant-se entre les 11 i les 20 parts per bilió, segons han explicat des de l’equip de govern municipal. El projecte de construcció del nou pou d’abastament d’aigua potable de Guils forma part d’una actuació global que ha de permetre modernitzar i i digitalitzar les instal·lacions i el servei. Es tracta d’un projecte amb un pressupost d’inversió de mig milió d’euros pel qual el consistori ha demanat subvencions a la mateixa ACA i la Diputació de Girona. El pla, que ha estat redactat per l'enginyer Joan Gurrera Lluch, representa «una intervenció integral» en el sistema municipal de l'aigua. Gurrera ha explicat que a Fontanera la intenció és «perforar i equipar un nou pou, actualment, ja n'hi ha un, a una profunditat de 120 metres, on se sap que hi ha una quantitat important d'aigua freàtica, de molt bona qualitat», la qual «ens servirà per reomplir els dipòsits municipals actuals aconseguint que els nivells d'arsènic avui existents es modifiquin a la baixa. És a dir, que no caldrà fer una inversió costosa econòmica per a depurar els dipòsits ja que n’hi haurà prou amb deixar entrar l’aigua neta de Fontanera que farà disminuir la presència d’arsènic».

«Tindrem un cabal digitalitzat»

L’enginyer ha remarcat que «inicialment s'havia pensat en un tractament específic, i la instal·lació de dues estacions de tractament d’arsènic, amb el cost afegit del posterior manteniment». Igualment, el projecte també inclou una estació ETAP de filtració i desinfecció a l’entrada del dipòsit de Guils així com la posada en funcionament d'un sistema de telecontrol i gestió digitalitzada dels punts sensibles importants de la xarxa. L’enginyer Oriol Martí que ha participat en el disseny d’aquesta fase del projecte ha apuntat que l’objectiu és «instal·lar nous comptadors d’aigua a les entrades i les sortides dels dipòsits i dels pous de captació, alhora que sensors de nivell en dipòsits i pous. Podrem en tot moment quantificar el volum d'aigua que entra o surt de les instal·lacions gestionades pel municipi».

Prou controlsde qualitat per part de la brigada

L'alcalde de Guils de Cerdanya, Toni Trilles, ha remarcat que la telegestió de la xarxa municipal d’aigua suposarà un estalvi econòmic per a l’Ajuntament i deslliurarà la brigada: «gràcies a la digitalització del servei, a banda de millorar-lo i aconseguir l'optimització de l'aigua, el municipi s'estalviarà hores de treball dels membres de la brigada que ha de fer els controls, ja sigui del pH, del clor o la terbolesa, hores de feina que podran dedicar a fer altres tasques».