Voluntaris lingüístics ensenyaran les tres llengües a l’Hospital de Cerdanya: «Tinc migranya, ‘migraine’, ‘jaqueca’»

L’Hospital de Cerdanya projecta un programa de voluntariat lingüístic entre els treballadors que parlen tres idiomes perquè coneguin el triple llenguatge mèdic. El programa durarà deu setmanes amb trobades d’una hora cada set dies

Dues treballadores dels dos sistemes mèdics a l’hospital | MIQUEL SPA

Dues treballadores dels dos sistemes mèdics a l’hospital | MIQUEL SPA / miquel spa. puigcerdà

Miquel Spa

Miquel Spa

L‘Hospital de Cerdanya i els seus treballadors iniciaran el mes d’abril un nou programa de voluntariat lingüístic que té com a objectiu principal que el personal conegui el llenguatge mèdic en l’idioma que no li és matern.

Al centre mèdic hi treballen tant professionals catalanoparlants com castellanoparlants i francòfons que interactuen entre ells i els pacients indistintament del seu origen. Això és així perquè la doble titularitat en la direcció no planteja una repartició de les àrees entre la sanitat catalana i francesa sinó que la doble culturalitat i d’idioma es planteja com un fenomen transversal a tots els departaments. Ara, amb l’objectiu de fomentar aquesta filosofia, la direcció del centre i els treballadors han ideat la posada en marxa d’un programa de voluntariat lingüístic que unirà companys de feina d’un i altre costat de la frontera per tal que s’ensenyin mútuament l’idioma. El projecte tindrà una durada de deu setmanes amb trobades setmanals d’una hora durant la qual establiran converses bilingües. El programa es fa sota la premissa que «parlar la llengua dels pacients és molt important per la seva salut, per això el voluntariat lingüístic ens hi pot ajudar», segons han remarcat des del centre mèdic a través d’una campanya adreçada als mateixos treballadors. En aquest sentit, el centre ha fet una crida en català, castellà i francès a tot el personal perquè s’apunti al programa.

Cursos interns d’idiomes

L’aprenentatge de les tres llengües està previst específicament en Pla de Formació de l’Hospital de Cerdanya amb una dotació econòmica concreta. Així, en els últims anys la partida pressupostària per ajudar els treballadors a aprendre els idiomes no materns s’ha situat al voltant dels 22.000 euros amb una dotació major, de 10.000 euros, per a les classes de francès. El seguiment dels cursos, en base a l’informe del mateix hospital corresponent a l’exercici de l’any 2017, te un seguiment desigual entre els treballadors. Així, al curs de francès, que s’inicia el mes d’octubre, va tenir trenta places, el de castellà 15 i el de català vuit.

La plantilla estable més gran

L’Hospital de Cerdanya és l’empresa que més ocupació genera a la comarca d’una manera sostinguda tot l’any. La seva plantilla de personal laboral la formen 237 treballadors repartits en onze categories i àrees. El cos més gran de personal el formen el d’infermeria, amb 70 professionals, seguits dels de metges amb 49, auxiliars d’infermeria amb 35 i tècnics en administració.

El repartiment del pressupost entre les sanitats catalana i francesa al 60% i el 40% estableix una intenció d’establir els mateixos percentatges en la formació de la plantilla, amb, doncs, uns 140 treballadors del costat català i uns 95 del costat francès.

La presència dels tres idiomes a l’Hospital de Cerdanya va generar una polèmica política i institucional els primers mesos de la seva estrena, fa deu anys. El delegat del Govern a les comarques de Girona va fer notar que el catellà no estava inclòs en la rotulació del centre i, a través d’una intervenció directa de l’estat, es va instar la direcció del centre a incloure’l. L’Hospital va fer una nova inversió de 20.000 euros per renovar i ampliar els rètols amb el castellà.