Veïns de Bolvir denuncien la llicència de la casa nova de l’alcalde Isidre Chia

Un informe municipal recollit en la demanda indica que l’habitatge del batlle i president del Consell pot incomplir la normativa

La casa que Isidre Chia i la seva parella s’han construït a la urbanització la Corona i que uns veïns han denunciat

La casa que Isidre Chia i la seva parella s’han construït a la urbanització la Corona i que uns veïns han denunciat / Miquel Spa

Miquel Spa

Miquel Spa

Dos veïns de Bolvir han presentat denúncia contra les llicències d’obres que el mateix Ajuntament de Bolvir ha atorgat a l’alcalde i president del Consell Comarcal, Isidre Chia, en la construcció d’un habitatge de la seva propietat. Les demandes, en dos processos judicials, han estat presentades davant el tribunal contenciós administratiu de Girona per la construcció d’una casa que el mateix Chia i la seva parella, titular de la llicència d’obres, s’han construït incomplint presumptament els paràmetres de volumetria i ocupació que fixa la normativa.

Els veïns denunciants, que tenen la casa a tocar de la demandada, consideren que l’edifici, anomenat «La Finca» i situat a la urbanització de la Corona, té elements que sobrepassen el que estableix el planejament urbanístic municipal. En aquest sentit, l’acusació afirma que Chia ha passat de projectar una casa a efectes d’edificabilitat de 179,9 metres quadrats i una superfície no computable de 269,3 metres quadrats a una superficial total construïda, sota rasant, de 449,2 metres quadrats, els quals han anat canviant posteriorment en diverses propostes de modificació de l’obra.

Segons ha pogut saber aquest diari, en un primer moment els denunciants ho van comunicar al mateix consistori. A conseqüència d’aquesta acció, els mateixos serveis tècnics municipals van elaborar un informe, que costa en la denúncia, on alerten de les possibles irregularitats i insten el mateix consistori a incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística. Així, els dos processos judicials afecten el primer expedient urbanístic que l’Ajuntament va considerar resolt amb modificacions sobre l’habitatge i el segon sobre la llicència d’obres.

El 14 de gener del 2022 el tinent d’alcalde de Bolvir va signar un decret ordenant la suspensió de les obres. Com a resposta, el gener del 2022 els propietaris de l’immoble van presentar a l’Ajuntament un expedient de restauració voluntària de la realitat física alterada. Els veïns, però, van insistir amb una nova demanda, aquesta vegada al tribunal contenciós, que cal rectificar tota l’obra. L’expedient de la denúncia exposa que, amb la proposta de restauració, les obres passaven de fer un habitatge unifamiliar de tres habitacions, quatre lavabos i dos porxos a un habitatge d’una habitació, un lavabo i cinc porxos amb una pèrgola, la qual cosa no té, segons l’acusació, « lògica arquitectònica i constructiva», i la finalitat de la qual era tan sols «aconseguir la finalització de l’expedient per després tornar a tancar els suposats porxos i la pèrgola mantenint l’habitatge inicial sense cap modificació».

A aquesta proposta de modificació en van seguir d’altres plantejant diferents versions de les volumetries i la distribució interior dels espais. La denúncia se centra també en altres elements de la construcció de l’habitatge i la finca que ocupa com ara materials utilitzats, la pendent de la coberta, les tanques perimetrals o la cota sobre el terreny natural.

Enderroc de la part afectada

Els fonaments de dret de l’acusació incorporen jurisprudència sobre sentències del Tribunal Suprem i recollides després pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre infraccions urbanístiques i apunta la «demolició del que s’ha construït sota la llicència impugnada». Així, davant d’aquests fets i la jurisprudència aportada, els denunciants veïns de l’alcalde de Bolvir i president del Consell Comarcal sol·liciten anul·lar la llicència d’obres, de desembre del 2020, així com la modificació del 2021; i que l’Ajuntament ordeni la demolició de les parts denunciades.

Chia guarda silenci

Aquest diari, tot i que ho ha intentat, no ha pogut obtenir la versió dels fets dels dos propietaris de l’habitatge. Isidre Chia té el cas en mans dels seus advocats, els quals sostenen, segons han apuntat fonts del cas, la plena legalitat de tot el procés així com de les obres executades.

L’habitatge ocupa un espai central en l’entorn residencial de la Corona, una urbanització d’alt standing amb edificis baixos i amples, tancament perimetral vegetal i videovigilància.

Un dictamen pericial fixa en 205 els metres quadrats construïts de més sota sostre

Un dictamen pericial sobre l’habitatge i les obres apunta que «pel que fa a la pèrgola i els porxos autoritzats al ‘projecte de restauració voluntària de la legalitat urbanística’, es pot confirmar que: La pèrgola ha estat integrada a l’habitatge i no constitueix un element exterior de l’habitatge sinó part interior d’aquest; Els porxos 3, 4 i 5 també han estat tancats i integrats a l’habitatge, essent elements interiors i no exteriors d’aquest; Les superfícies de la pèrgola i dels porxos 3, 4 i 5 s’han de computar a efectes tant d’ocupació com d’edificabilitat... Hi ha un excés d’ocupació d’uns 114 metres quadrats, un excés d’edificabilitat d’uns 205 metes quadrats de sostre... Aquest excés és causat per l’incorrecte càlcul de les superfícies construïdes, i també pel tancament de porxos i pèrgola incorporat a l’interior».