Puigcerdà: Prohibit enganxar cartells

Tampoc no es poden posar a l’exterior de les botigues ni als vehicles

Un veí llegeix cartells en una de les parets tradicionals per aquesta acció a Puigcerdà | MIQUEL SPA

Un veí llegeix cartells en una de les parets tradicionals per aquesta acció a Puigcerdà | MIQUEL SPA / Miquel Spa. puigcerdà

Miquel Spa

Miquel Spa

L’Ajuntament de Puigcerdà vol eliminar de cop un dels costums més arrelats entre la ciutadania alhora de comunicar activitats: penjar cartells als carrers. Amb la intenció de contribuir a la nova política de netejar i endreçar la vila, lemes que van ser unànimes per tots els partits polítics a les últimes eleccions municipals, l’equip de govern ha decidit posar-se fort en aquest aspecte de la via pública. Així, ha anunciat que a partir d’ara no es poden fixar a les parets folis, cartells, tríptics o qualsevol element anunciador d’activitats públics o privades així com ventes, serveis altres informacions particulars i ha instal·lat nous tòtems per aglutinar tota aquesta informació.

L’Ajuntament ha inclòs en la nova ordenança de convivència ciutadana un apartat que sota el títol «Infraccions de la regulació sobre pancartes, cartells i fulletons», regula per primera vegada la informació de la ciutadania a través de l’espai públic. La normativa estableix dos tipus d’infraccions, les lleus i les greus. Entre les lleus hi ha «col·locar cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, fora dels llocs expressament habilitats a l’efecte per l’autoritat municipal» o «col·locar cartells publicitaris i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en l’interior de vehicles estacionats a la via pública, en qualsevol espai públic o element del paisatge, en el mobiliari urbà, en l’arbrat o altres elements naturals, sense autorització expressa de l’Ajuntament». Així, la norma també afecta l’espai privat si aquest interfereix en l’espai públic, com ara els interiors dels vehicles o els edificis particulars, de manera que també queda prohibit «col·locar cartells o pancartes en un bé privat si vola sobre l’espai públic» o «col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, o repartir, escampar o llençar tota classe de fulletons o papers de publicitat comercial o altre material similar a la via pública, en els espais públics o en els altres espais».

Publicitat fora de la bústia

Un altre dels factors que regula la nova normativa és el repartiment de publicitat als domicilis, un costum també molt arrelat entre les empreses que volen donar a conèixer un nou producte o una nova promoció. Així, el text estipula que no està permès «deixar, les persones que reparteixen publicitat domiciliària, propaganda fora de la bústia o lloc específic destinat a aquest efecte».

Pel que fa a les infraccions greus, la nova normativa sobre convivència ciutadana se centra en les anteriors accions si es cometen en edificis públics o catalogats, de manera qualsevol de les accions publicitàries amb cartells, fulls o pancartes seran punibles com a infracció greu «quan es tracti de monuments, edificis o arbrat de catalogació especial».

Un dels nous tòtems instal·lats per l’Ajutament de Puigcerdà, al passeig 10 d’Abril | MIQUEL SPA

Un dels nous tòtems instal·lats per l’Ajutament de Puigcerdà, al passeig 10 d’Abril | MIQUEL SPA / Miquel Spa. puigcerdà

Multes fins a 1.500 euros, amb rebaixa si es paga aviat

La nova normativa estipula una forquilla de sancions d’entre 200 euros les lleus i les 1.500 les greus, que és el màxim de consideració de l’acció de penjar un cartell. Així, la norma estipular que «les infraccions lleus els correspondrà una sanció de multa de 200 euros; a les greus, multa d’entre 500 i 1500 euros, i a les molt greus, d’entre 1501 i 3000 euros». Igualment, les sancions obtindran una reducció del 50% enel cas que les conductes tipificades siguin reconegudes per l’infractor i liquidades en un termini màxim de 20 dies naturals.

Nou tòtems nous als entorns més freqüentats

Per redirigir la tradicional dinàmica informadora dels veïns i entitats amb els cartells penjats als carrers i «millorar la imatge dels carrers i places de la vila», l’Ajuntament ha instal·lat en nou dels espais més freqüentats de la via pública, tant de la vila com dels pobles agregats, nous tòtems de doble cara. És en aquests punts on s’hauran de fixar els elements informatius si no es vol incórrer en infraccions.

Els tòtems han quedat instal·lats a la plaça del Call, la plaça Barcelona, la plaça Santa Maria, el Passeig 10 d’Abril, la plaça d’en Calva, la plaça de l’Estació, i els espais centrals d’Age i Vilallobent. En aquest sentit, des de l’equip de govern han remarcat que «aquests panells seran l’únic punt on estarà permès col·locar publicitat. D’aquesta forma, quedarà prohibit enganxar cartells en qualsevol altre element del mobiliari urbà, vidres d’establiments o espai públic del municipi sense l’autorització expressa de l’Ajuntament... Es retirarà tota aquella publicitat comercial que s’hagi repartit o llençat a la via pública sense el permís del consistori».

Així, la nova normativa municipal també inclou la cartelleria en els comerços, que tan sols en podran penjar a la part interior: «queden permesos els cartells o fulletons que es pengin dins les portes o aparadors dels comerços oberts al públic, sempre que es compti amb l’autorització dels seus propietaris».

Subscriu-te per seguir llegint