Estratègia Pirineu: un territori normal

El pla planteja actuacions concretes en un calendari d’execució fins el 2030

Un tren arriba a la Cerdanya en paral·lel a la carretera N-260 que travessa el Pirineu | ARXIU /MIQUEL SPA

Un tren arriba a la Cerdanya en paral·lel a la carretera N-260 que travessa el Pirineu | ARXIU /MIQUEL SPA / mIQUEL SPA. PUIGCERDÀ

Miquel Spa

Miquel Spa

El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat aquesta setmana el pla d’acció del projecte Estratègia Pirineus, un document que dibuixa les intencions per construir fins el 2030 una vegueria amb personalitat pròpia. El document d’accions concretes estableix un Pirineu amb una economia circular i una xarxa de serveis bàsics equiparables als que gaudeixen a les ciutats. El repte dels pròxims governs serà anar desenvolupant aquest full d’intencions.

Els objectius principals del Pla d’Acció són quatre: prioritzar una visió pirinenca sobre polítiques públiques i oferir eines i accions per al progrés social i la qualitat de vida; garantir l’arrelament de la població al territori potenciant les opcions per treballar-hi i per poder-hi construir el projecte vital; aprofitar el valor i les singularitats territorials del Pirineu en tots els àmbits perquè esdevingui un territori pioner i alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que inclouen el respecte absolut pel medi ambient i el propòsit de reduir l’impacte del canvi climàtic en cada una de les accions que es vulguin dur a terme; i generar oportunitats econòmiques aprofitant sectors innovadors i noves necessitats que emergeixen en el context europeu i global, amb transició energètica, proximitat, connectivitat o teletreball.

Vuit eixos clau

Els vuit eixos clau en els que es basa el Pla d’Acció son: l’habitatge, eina clau per a l’arrelament al Pirineu; el Pirineu, territori de coneixement; una gestió forestal sostenible, la fusta com a recurs; un model propi de mobilitat pirinenca; innovació i qualitat en la producció agroalimentària; un turisme pirinenc integral, regeneratiu i sostenible; el Pirineu, un gran espai esportiu a cel obert; i un Pirineu compromès amb les energies renovables.

Habitatge

En l’àmbit de l’habitatge el pla marca com a línies d’actuació la promoció d’habitatge públic de lloguer al Pirineu; la legislació i reglamentació adaptada a muntanya; ajuts directes a la fixació de població i el repoblament; i eines comarcals per l’habitatge: planificació i assessorament als ens locals i a la ciutadania. En aquest context, les principals accions han de ser: u programa Habitatge Públic de lloguer a Muntanya; un decret de regulació d’habitatges d’ús turístic; ajuts per la rehabilitació de residència habitual i habitatges buits; crear incentius fiscals per mitjà de la Llei de l’Estatut del Municipi Rural; i crear un referent tècnic comarcal pel reforç de l’habitatge.

Coneixement

En aquest àmbit, les accions concretes seran: creació d’un inventari de formació especialitzada i potencial d’espais; habitatge temporal per a estudiants, professors i investigadors; programa de formació itinerant per a la certificació professional; reforç de programes per incentivar i facilitar el retorn i la inserció laboral dels joves al Pirineu; i creació d’una agenda compartida RIS3CAT 2030 de la formació especialitzada al Pirineu.

Gestió forestal

Pel que fa a l’eix sobre la gestió forestal, el Pla d’Acció contempla: ús de la fusta i productes derivats en l’edificació pública i privada; posada en marxa del Hub d’innovació i tecnologia de la fusta de Catalunya; formació professional per als treballs forestals i per a l’ús de fusta i derivats en la construcció i l’enginyeria civil; planificació i gestió forestal integrada per afavorir paisatges resilients al canvi global; i promoció de xarxes de calor amb biomassa.

Mobilitat: tren i bici

Pel que fa a la mobilitat, el Pla d’Accions dibuixa un Pirineu conectat amb sistemes de transport nets: integració tarifària del transport públic pirinenc al sistema tarifari integrat de l’ATM de Lleida i futura ATM de l’Alt Pirineu i Aran; elaboració del Pla Director de Mobilitat (PDM) de l’Alt Pirineu; millores d’accessibilitat, connectivitat, fluïdesa estacional i seguretat viària; actuacions de millora dels accessos als nuclis habitats; connexió de nuclis de fons de vall amb vies ciclables i peatonals.

Sector agroalimentari

El sector primari ha de ser un dels beneficiats en aquesta nova política: creació de l’Oficina d’Innovació Agroalimentària; Programa de relleu extrafamiliar de les explotacions; plrograma d’accés a la terra; programa de suport a la transformació de les produccions agràries i dels recursos naturals en el propi territori; pla estratègic de les marques de productes agroalimentaris pirinencs.

Turisme sostenible

El turisme renovat ha de ser un dels pilars de la nova economica del Pirineu amb les següents accions: pla de millores a les estacions d’esquí nòrdic per adaptar-les a noves demandes socials i a la desestacionalització; pla de transformació de les estacions d’esquí alpí gestionades per FGC per convertir -les en destins d’esport i lleure actiu de muntanya; anàlisi de viabilitat i creació d’aparcaments dissuasius o d’enllaç; anàlisi de viabilitat per a la implantació de sistemes de transport públic per accedir als espais protegits; promoció de l’ordenació des del món local de l’ús públic dels espais naturals; i subvencions per a l’elaboració d’inventaris municipals de camins.

Els dos eixos finals plantegen el desenvolupament d’equipaments esportius i l’ús d’energies renovables a tot el territori.