L’Ajuntament de Puigcerdà perseguirà l’incivisme per aconseguir una vila neta

El consistori sancionarà aquells ciutadans que cometin infraccions tipificades a l’ordenança reguladora de convivència ciutadana

Brossa pels carrers de Puigcerdà | AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ

Brossa pels carrers de Puigcerdà | AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ / blanca soler. puigcerdà

Blanca Soler

L’Ajuntament de Puigcerdà h assegurat a través de la seva pàgina web i xarxes socials que perseguirà aquella ciutadania incívica, sancionant els particulars que cometin infraccions tipificades a l’ordenança reguladora de convivència ciutadana aprovada el passat mes de març. L’ordenança aprovada estableix les normes fonamentals relatives a la convivència ciutadana amb l’objectiu principal de dotar a la població d’un marc de civisme, convivència social i respecte mutu.

Per això, l’Ajuntament, fruit de les imatges que es veuen pels carrers, ha recordat que aquells que adoptin actituds incíviques, negligents i irresponsables que deteriorin la qualitat de vida comunitària se’ls sancionarà. Així doncs, tal com s’estipula a l’ordenança municipal, les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de 200€; les greus, amb una sanció d’entre 500€ i 1500€ i les molt greus, d’entre 1501€ i 3000€. El consistori remarca el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat, per això recorda que els residus voluminosos s’han de deixar els dilluns i dijous al vespre a les zones de contenidors ben col·locats, ocupant el mínim espai possible i sense destorbar el pas de cotxes i vianants. A més, també adverteix que és obligatori recollir les deposicions dels animals domèstics i que queda totalment prohibit el consum de begudes alcohòliques als espais públics no autoritzats, així com fer necessitats fisiològiques.

Per una banda, el portaveu d’ERC i cap de l’oposició, Josep Manel Serra, remarca que l’aprovació d’aquesta ordenança ja la reclamaven en la legislatura anterior. No ha sigut fins a enguany tots els partits municipals s’han posat d’acord per a redactar-la i aprovar-la. Tot i això, Serra considera que abans de sancionar a la ciutadania, l’Ajuntament hauria de ser aquest exemple de netedat que se li demana a la ciutadania. «Fa deu mesos que tenim el nou govern i encara no s’ha definit sota quin paraigua s’acollirà Puigcerdà pel que fa a la recollida de la brossa», comenta el cap de l’oposició. Poc abans de celebrar les últimes eleccions municipals l’any passat, es va fer una compra de contenidors per a tota la vila, quan ja s’estava debatent el porta a porta. Segons ha explicat Serra, considera que serà mix, en alguns llocs hi haurà contenidors, i en d’altres, sembla que s’implementarà el porta a porta.

Per altra banda, veïns de la capital cerdana, afirmen que la veuen bruta, deixada, i sobretot, degradada. Juan Ángel Amaro, veí de Puigcerdà, explica que està decebut amb les deficiències de la gestió municipal. «Al centre de Puigcerdà hi ha una manca de dispensadors de bosses per a recollir els excrements dels animals, una escassetat de policies per a controlar el consum d’alcohol i una falta de contenidors de cartó, plàstic, vidre i rebuig», lamenta Amaro. També explica que ha fet vídeos per les xarxes socials i escrits per tal de revertir la situació.