El nombre de persones en situació de pobresa extrema a l’Estat ha augmentat més d’un milió el 2020 i ha superat els 3,2 milions, segons dades de Funcas a partir de l’informe «Focus on Spanish Society» d’Eurostat. D’altra banda, la taxa de privació material severa ha passat del 4,7% el 2019 al 7% el 2020. L’augmetn ha trencat amb la tendència a la baixa de la taxa des del màxim del 7,1% assolit el 2014. Per edats, la taxa de privació material dels menors de 18 anys (9%) és gairebé tres vegades superior a la de les persones més grans de 65 anys (3,2%). En aquest col·lectiu, les persones més grans de 75 anys són les menys afectades (2,7%).

La taxa de privació material severa és una manera de mesurar la pobresa que determina fins a quin punt les persones d’un país no poden permetre’s béns, serveis o satisfer necessitats financeres considerades necessàries per portar una vida adequada.

A diferència d’Espanya, el 2020 molts països europeus van aconseguir mantenir o fins i tot reduir el nivell de privacitat material severa respecte a l’any anterior, com els Països Baixos, Dinamarca, Portugal, Bèlgica o gran part dels països de l’est. Bulgària, Grècia i Romania són els països europeus amb un percentatge més elevat de persones afectades per la privació material severa el 2020, amb taxes que oscil·len entre el 15% i el 20%. Els països nòrdics, Països Baixos, Àustria, República Txeca i Polònia, tenen taxes inferiors al 3%.

A l’Estat, el 3% de les llars unipersonals amb persones més grans de 65 anys pateixen privació material severa, una xifra que augmenta fins al 10,7% en el cas de menors de 65 anys. En tot cas, les llars més afectades són les formades per dos adults amb tres o més fills econòmicament dependents, un 15%.

D’altra banda, el document també recull dades sobre pensions. El 2019, l’Estat hi va destinar el 12,3% a la despesa pública. «L’Informe d’Envelliment del 2021» preveu que Espanya mantingui aquesta despesa per sota el 13% fins al 2050. Amb tot, l’estimació s’ha fet sobre el supòsit de vigència de la legislació sobre pensions del desembre del 2020.