Catalunya segueix com la tercera comunitat que més aporta i la dècima a rebre

La Generalitat denuncia que el sistema de finançament fomenta un repartiment arbitrari

Agències

Catalunya va tornar a situar-se per sota de la mitjana territorial en recursos per habitant rebuts a través del model de finançament l’any 2017, segons un comunicat fet públic aquest dilluns per la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat.

Catalunya només ha quedat per sobre de la mitjana espanyola el 2009, primer any d’aplicació de l’actual model. D’acord amb les dades de liquidació publicades pel Ministeri d’Hisenda, el 2017 Catalunya va ser el tercer territori en aportació per habitant al sistema de finançament, però el desè en recursos rebuts. Posicions que es repeteixen respecte a la liquidació que es va realitzar el 2016.

En percentatges, Catalunya se situa 19,9 punts per sobre de la mitjana en ingressos contribuïts, mentre que la posterior redistribució la situa 1,1 punts per sota. A més, i tal com ha passat en els últims exercicis, la posició empitjora si es té en compte l’impacte del diferencial de preus, segons Economia. Llavors perd 11 posicions (passa de la tercera a la catorzena posició, la penúltima) i se situa un 11,1% per sota de la mitjana del conjunt de territoris que participen en el règim comú de finançament.

Repartiment arbitrari

"Les dades de la liquidació del 2017 tornen a posar de manifest que els mecanismes de redistribució que utilitza elsistema de finançament espanyol fomenten un repartiment arbitrari dels recursos entre comunitats", destaca el Govern. Així, mentre que Catalunya perd sempre entre 7 i 8 posicions, altres comunitats amb una capacitat tributària molt per sota de la mitjana reben sistemàticament més recursos per habitant que Catalunya.