La Fundació de Caixes d’Estalvis (Funcas) ha elevat la seva previsió per a la mitjana anual d’inflació des del 8,9% fins al 9,1% i espera que la taxa interanual al desembre se situï en el 8,6%, davant del 7,9% estimat anteriorment.

D’acord amb l’escenari central publicat per Funcas després de conèixer la dada de l’IPC d’agost (10,5%), per al 2023 la mitjana anual arribaria el 4,8%, sense canvis respecte a les previsions anteriors, encara que puja la subjacent al 4,4%.

Funcas també planteja un escenari tensionat, en què part de la hipòtesi que el preu del petroli es mantindrà al mateix nivell que en l’escenari central, però se suposa un encariment del gas que elevarà el preu de l’electricitat en un 20% respecte a l’actual. En aquest cas, les taxes mitjanes anuals per al 2022 i el 2023 serien del 9,3% i el 6,1%, respectivament.

Finalment, en un escenari en què el preu de l’electricitat es modera entorn d’un 20%, les taxes mitjanes d’inflació respectives serien del 9% i del 3,6%.