L’informe elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i el Laboratori AQR-Lab de la Universitat de Barcelona, per encàrrec de Leather Cluster Barcelona amb el suport d’Acció, ha quantificat l’activitat del sector transformador de la pell, el seu impacte socioeconòmic i els efectes multiplicadors sobre l’economia catalana.

Segons l’estudi, fruit de l’activitat del sector transformador de la pell, Catalunya va facturar 444,2 milions d’euros, gairebé 1,22 milions diaris, i d’aquesta facturació, 239,1 milions (54%) provenen de l’impacte directe de l’activitat de les empreses del sector d’adobat i acabats de la pell, i 205,1 milions (46%) s’expliquen per l’impacte indirecte i induït que genera el sector en altres activitats econòmiques (disseny i moda, confecció, recerca, química, sostenibilitat, serveis empresarials, restauració, comerç, transport, logística, etc.).

A més, el sector contribueix al PIB de Catalunya amb 183,3 milions, paga rendes salarials per valor de 94,4 milions, contribueix al manteniment i/o creació de quasi 2.700 llocs de treball equivalents a temps complet. Finalment, per l’activitat del sector transformador de la pell, es van generar unes rendes fiscals de 62,8 milons (IVA, IRPF, Impost de Societats i impostos municipals com IBI, IAE i altres taxes).

L’anàlisi també extreu altres resultats en clau local com ara que la comarca de l’Anoia suposa el 66% de l’impacte directe del sector en facturació sobre Catalunya, i el 50% de l’impacte total, i la ciutat d’Igualada concentra pràcticament la totalitat d’aquest impacte. Tanmateix, l’efecte total en termes de facturació del sector transformador de la pell s’estén a tot Catalunya, se’n beneficien, a més de l’Anoia (221,1 milion), Osona (49 milions), el Vallès Oriental (37 milions), el Barcelonès (33 milions), la Ribera d’Ebre (22 milions) i el Vallès Occidental (20 milions).