La Generalitat detecta 816 infraccions en matèria d'igualtat durant el 2022, un 336,4% més

La Inspecció de Treball de Catalunya va incrementar un 145,7% el nombre d'actuacions, fins a les 1.985

Interior d'una oficina

Interior d'una oficina / Arxiu

ACN

La Inspecció de Treball de Catalunya va detectar 816 infraccions durant l'any 2022 en matèria d'igualtat, xifra que suposa un increment del 336,4% respecte l'any anterior. En total, la ITC va dur a terme 1.985 actuacions, xifra que suposa un increment del 145,7%, sobretot les vinculades als Plans d'Igualtat (+381%) i la discriminació salarial per raó de sexe (+458%). D'altra banda, segons el Departament d'Empresa i Treball, la Inspecció de Treball va revisar 55.449 contractes, dels quals 36.585 van ser transformats de temporals a indefinits (+59%) i el control dels contractes fixos discontinus va acabar amb la conversió de 3.181 en indefinits.

Concretament, en matèria d'igualtat, es van fer 236 actuacions per casos relacionats amb la discriminació per raó de sexe (+70%), 173 per discriminació salarial de sexe (+458%), 26 per assetjament sexual (-13%), 178 per protocol d'assetjament sexual (-7%), 1.174 per plans d'igualtat (+381%), 65 per assetjament discriminatori per raó de sexe (+110%), 88 per drets de sobre la conciliació de la vida familiar i laboral (+11%) i 45 més per discriminació en l'accés a l'ocupació per raó de sexe (-27%).

D'altra banda, la lluita contra l'economia irregular va significar un augment del 19,2% amb 32.215 actuacions, que es van traduir en 18.178 infraccions detectades (+397,8%) i 71,8 milions d'euros per faltes d'alta a la Seguretat Social (+1.407%).

Aquestes actuacions són alguns dels resultats destacats de l’activitat de la Inspecció de Treball de l’any passat, que va acabar amb 60.127 expedients finalitzats pel Sistema de Treball i Seguretat Social, dels que la Inspecció de Treball de Catalunya va concloure 32.025 (+3,7%).