La pandèmia va reduir el dinamisme empresarial bagenc respecte del català

El Bages va perdre el pas en relació a Catalunya l’any 2020 en comparació al 2019 en nombre d’ocupats i també quant a valor afegit brut

Vista general del polígon de Bufalvent de Manresa

Vista general del polígon de Bufalvent de Manresa / Oscar Bayona

Carles Blaya

Carles Blaya

La covid va picar fort a l'empresa privada bagenca. Tant, que va fer retrocedir lleugerament els principals indicadors del dinamisme empresarial privat de la comarca respecte del conjunt català, que també es va veure negativament sorprès per l'arribada de la pandèmia, segons s'extreu del l'estudi «Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages. L'índex de dinamisme empresarial», que impulsen conjuntament la Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Manresa. El Bages anava a bon ritme, abans de la pandèmia, en el període 2016-2019, seguint l'estela del creixement català. Amb tot, el tsunami pandèmic va alterar amb més contundència l'evolució bagenca que no pas la del conjunt del país. Així, el Bages va perdre el pas respecte de Catalunya el 2020 en comparació al 2019 en nombre d'ocupats i també quant a valor afegit brut (VAB, el valor total del conjunt de bens i serveis produïts en un territori descomptats els impostos indirectes i els consums per dur a terme la producció).

En termes comparatius, el Bages va retrocedir 0,02 punts quant a nombre d'ocupats i 0,05 quant al VAB, ja que va passar de suposar l'1,97% del total dels ocupats de Catalunya a l'1,95%; i de l'1,89% del VAB a l'1,74% També va retrocedir 2,66 punts en VAB per empresa, 1,34 en ocupats per empresa i 1,53 en productivitat. En termes relatius això vol dir que mentre l'ocupació a Catalunya es va reduir el 2,89% del 2019 al 2020, al Bages ho fa fer el 4,08% i que mentre que el valor afegit generat per les empreses privades va caure a Catalunya el 12,18% ho va fer el 14,72% al Bages. En termes absoluts, el nombre d'empreses al Bages era el 2020 de 10.732. El d'ocupats se situava en 54.211, mentre que es va registrar un VAB empresarial comarcal de 2.777,50 milions d'euros. 

Amb aquests indicadors combinats, segueix l'estudi, la conseqüència és una disminució de la productivitat per ocupat (de 77.622 euros el 2019 a 51.235 el 2020, -11,09%), de la productivitat per empresa (de 296.400 euros a 258.800, -12,69%) i també del nombre d'ocupats per empresa (de 5,14 el 2019 a 5,05 el 2020, -1'8%).

L'evolució que registra la darrera edició de l'estudi cameral, entre els anys 2016-2020, permet veure que l'impacte de la covid ha minimitzat el pes global de l'empresa privada del Bages al conjunt català. Així, segons detalla l'informe, mentre a Catalunya el nombre d’empreses ha augmentat el 0,28% en termes de taxa anual acumulativa, al Bages ho ha fet el 0,02%. La productivitat també ha evolucionat de forma més negativa al Bages, amb un decreixement del 3,09%, per un de 2,87% al conjunt català. Quant a l’ocupació, també ha marcat una evolució menys positiva al Bages que al conjunt de Catalunya (1,17% i 1,52%, respectivament). Per tot plegat, el VAB empresarial del Bages ha caigut entre el 2016 i el 2020 l'1,96%, mentre que a Catalunya ho ha fet l'1,39%. En termes de pes relatiu, la riquesa generada pel sector privat bagenc sobre el conjunt català ha passat de situar-se en l'1,78% el 2016 a l'1,74% el 2020.

L'evolució dels components sectorials de l'«índex de dinamisme empresarial», que comprèn els registres de nombre d'empreses, dimensió empresarial i productivitat, permet observar, amb tot, que l'evolució de generació de riquesa entre els anys 2016 i 2020 ha estat més positiva a la indústria del Bages que no pas a la del conjunt de Catalunya. Això sí: a diferència de la resta de sectors productius. La indústria, doncs, es manté com el pal de paller de l'empresa privada bagenca, la palanca sobre la qual es pot preveure una sòlida recuperació. 

Així, mentre al conjunt català la indústria ha experimentat una caiguda de l'11,3% entre el 2016 i el 2020, al Bages la davallada ha estat menor, del 6,7%. El comportament del sector, insisteix l'informe, és millor quant a la productivitat i en dimensió empresarial que a Catalunya, però empitjora en termes d'unitats empresarials. El sector ha perdut pes a la comarca quant a ocupació (en passar del 30,4% el 2016 al 29,6% el 2020, i a un 29,3% el 2022, segons les dades avançades) i també ho ha fet quant al nombre d'empreses (suposaven el 12,6% del total bagenc el 2016 i el 12,3% el 2020; l'11,6% en l'indicador provisional del 2022), i quant al VAB (de representar el 42,5% del total al 41,9%). L'estudi, però, assenyala subsectors, com l'alimentari, que ha guanyat pes en tots els paràmetres en la comparativa 2019-2020, amb la qual cosa se situa com un valor fort de la indústria comarcal. 

El valor de l'exportació

Malgrat el retrocés en dinamisme empresarial del Bages respecte del conjunt català, la comarca té un sòlid valor en l'exportació. Segons l'estudi de la Cambra i l'Ajuntament de manresa, el 12,1% de les empreses bagenques exportaven el 2020, gairebé dos punts més que un any abans. Un registre que suposa, recorda l'informe, el quart any consecutiu que el percentatge d'empreses exportadores de la comarca supera el 10%. A més, el 2020 se situava per sobre del registre mitjà català, que va ser del 10,6%.

En aquest sentit, el sector industrial tiba fort. Així, el percentatge d'empreses de la indústria bagenca que exportaven el 2020 era del 28,2%, per sobre del conjunt del sector industrial català. En aquest sentit, destaquen sectors com el de material de transport (amb un percentatge d'empreses dedicades a l'exportació del 71,4%), la indústria química (53,6%), les indústries extractives no energètiques (38,9%),  el tèxtil, cuir i confecció (37%), la indústria alimentària (32,3%), el papers i arts gràfiques (25,8%) i la metal·lúrgia (24,52%).

També en el capítol de la situació financera de les empreses hi ha hagut una millora en el temps. Així, el valor mitjà de la taxa d'endeutament ha passat del 43,7% el 2019 al 45,9% el 2020. L'estudi assenyala que des del 2008 hi havia hagut un procés de correcció de l'endeutament que es va trencar pels efectes de la pandèmia, «tot i que de forma lleu», puntualitza. Segons l'informe cameral, «els valors del 2020 mostren una posició financera molt més sòlida pe afrontar la situació actual que la que s donava en la crisi que va començar el 2008. La capitalització a les empreses dels Bages és molt més elevada».

Com en anteriors edicions, l'estudi de la Cambra alerta sobre l'elevada concentració de l'activitat productiva en alguns sectors d'activitat industrial. I apunta que el pes de les cinc primeres empreses amb més VAB sectorial arriba assolir el 66,8% del total en el cas del material de transport, el 63,7% en el de la indústria del paper i arts gràfiques i del 51,9% en el de l'energia, gas, aigua i reciclatge. Una elevada concentració que, en definitiva, amb més o menys mesura, es registra en totes les activitats industrials de la comarca, tret de la metal·lúrgia, la maquinària i el material elèctric. Als serveis també hi ha subsectors amb una elevada concentració, com ho són els altres serveis a les empreses, que lideren les empreses de treball temporal, amb una concentració del 82,3%. Aquesta característica, insisteix l'estudi, «pot condicionar els resultats globals comarcals, en un sentit positiu o bé negatiu».

L’estudi conclou que la consolidació de l’activitat econòmica local «s’hauria de fonamentar a partir d’activitats de més valor afegit, de l’adaptació a l’entorn, de la millora de la competitivitat de les empreses i de la sortida a mercats exteriors». Per això, però, insisteix l’informe, «cal comptar amb recursos humans amb nivells de qualificació suficients i adequats». I en aquest sentit apunta una dada: la davallada del pes dels alumnes de secundària no obligatòria del Bages respecte del conjunt català: del 2,57% al 2,11% en només un any.

Subscriu-te per seguir llegint