La Formació Professional (FP) està agafant embranzida últimament davant les últimes estadístiques del món laboral. Segons l’informe Infoempleo d’Adecco, els estudiants que opten per aquest camí tenen un percentatge d’ocupació superior al 60%, una xifra que pot arribar al 90% en algunes titulacions. Sembla que tradicionalment els estudis universitaris han tingut més popularitat, però cada cop en són més les empreses que busquen perfils enfocats a un vessant pràctica, on el nou treballador no només compti amb les habilitats teòriques del que haurà de fer, sinó també amb experiència en el nou càrrec. Malgrat això, moltes companyies troben difícil satisfer aquestes demandes i veuen en l’FP i, sobretot, en l’FP Dual, la solució ideal per a aquest problema.

És per això que, davant d’un panorama marcat per un 30,1% d’atur juvenil -persones per sota de 24 anys-, cada cop són més els joves que veuen en les FP i les FP Duals el camí a seguir per poder trobar no només una feina, sinó una porta d’entrada a un mercat laboral que ofereix salaris competitius que comencen, de mitjana, per sobre dels 19.000 euros quan es surt de la titulació i s’enfilen fins a gairebé els 24.000 de mitjana uns anys després. De fet, si mirem al nostre voltant veurem que països com Alemanya, on el percentatge dels estudiants que opten per la modalitat dual dels cicles formatius arriba fins al 60% del total, presenten taxes d’atur juvenil molt més baixes, del 6% en el seu cas.

Per tot això, el nombre d’estudiants que opten per les FP s’ha incrementat considerablement durant els últims quatre anys fins a arribar a superar els sis milions de persones titulades a tot l’Estat. De fet, el 32,7% dels estudiants matriculats a ensenyaments post obligatoris opten per una FP. Juntament amb la crescuda de la demanda de l’FP, també s’està produint un increment dels estudiants que opten per l’FP Dual, la modalitat millor posicionada per entrar directament al món laboral. En els últims cinc anys, el nombre d’estudiants de cicles formatius de grau superior que opten per aquesta via ha crescut un 6,1%.

Les empreses volen perfils tècnics

En concret, segons l’Observatori de Formació Professional de CaixaBank Dualiza, dels 20.357 matriculats a l’FP Dual a Espanya l’any 2017, s’ha passat a 37.841 durant l’any 2021. Segons aquest informe, la taxa d’inserció laboral dels estudiants d’FP Dual arriba al 70%, superant la de les FP tradicionals.

Tornant a les estadístiques presentades per Adecco, el 50,3% de les empreses considera que els cicles formatius de grau superior s’adapten millor a les seves necessitats i desenvolupen millor les habilitats dels treballadors. En aquest sentit, només el 37,6% de les empreses dona més importància als graus universitaris.

El sector de l'automoció aposta per l'FP Dual Arxiu / Escola Xarxa

En aquest sentit l’FP Dual esdevindrà un pont clau no només per a l’accés del jovent al mercat laboral, sinó per a les empreses, que veuen difícil substituir els futurs jubilats amb les tendències actuals. Segons l’observatori de CaixaBank, fins al 2030 es crearan uns dos milions de llocs de treball destinats a titulats de formació professional i FP Dual, però fins a 100.000 quedaran sense cobrir. En aquest sentit, les empreses creuen que trobaran substituts i nous perfils per a aquestes vacants, però admeten que segurament no seran suficients i que hi haurà un dèficit entre el personal que surt i el que entra. Segons l’observatori, en només 15 anys aquest dèficit generarà dos milions de noves vacants.

Aquest informe no només es basa en la jubilació dels treballadors actuals, sinó també en la incidència de les noves tecnologies, que provoquen una demanda de nous perfils capaços d’entendre-les i de fer-les servir. La digitalització i la sostenibilitat són els grans reptes del mercat laboral i, per descomptat, la Formació Professional Dual hi té molt a dir, ja que, per les seves característiques permet formar als alumnes segons les seves necessitats, fet que els permet captar el talent jove, que ja coneixerà l’entorn laboral. Tanmateix, cal tenir en compte els nous sectors laborals i les empreses de nova creació -com per exemple, les dedicades a la producció i instal·lació de plaques solars-, que veuran com el seu negoci es dispara en el futur i tindran importants demandes de personal format i amb experiència.

De fet, és aquesta dualitat la que valoren tant les empreses com els joves que aposten per aquesta modalitat de formació professional.