El sector pesquer comercialitza 21.500 tones i recapta 98 milions el 2022 a Catalunya, el 2,5% més d'ingressos

El preu mitjà dels peixos comercialitzats a les llotges de Catalunya s’ha reduït el 4,2% el 2022

Peix a la llotja de la Ràpita

Peix a la llotja de la Ràpita / Jordi Marsal/ACN

ACN

El sector pesquer ha comercialitzat 21.500 tones de peixos durant el 2022 que han generat una recaptació en primera venda de 98,27 milions d’euros, cosa que representa un increment del 2,5 dels ingressos de la campanya anterior. Encara que les vendes a les llotges catalanes han crescut (+7%) el preu mitjà dels productes de la pesca comercialitzats a les llotges s’ha reduït respecte el 4,2% respecte de l’any 2021 i s’ha situat en valors mitjans de 4,57 euros al quilo. Així ho constaten els resultats de la campanya publicats per l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), que depèn del Departament d'Acció Climàtica.

L’informe posa de manifest que, malgrat que l’any 2022 s’han reduït els dies de pesca efectiva, les captures totals i els ingressos a les llotges pesqueres s’han incrementat. El 70% de les captures es concentren en 10 espècies. El bis i el pop blanc han desbancat la galera i el cranc blau, que figuraven entre les principals espècies pescades l’any 2021.

La gamba rosada, escamarlà i rap representen el 23% dels ingressos sense figurar entre les espècies més pescades

Es frena la tendència de reducció de la flota

Pel que fa a l’evolució de la flota pesquera catalana que desembarca a ports catalans, ha anat disminuint des d’un màxim de 1.039 embarcacions l’any 2002 fins a 552 l’any 2022. Tanmateix, s’observa que en els darrers 4 anys la tendència de reducció de la flota s’ha anat desaccelerant.

Menys dies de pesca

L'estudi constata una altra tendència, la reducció, respecte de l’any 2019, del 9,67% de les captures d’arrossegament que s’explica per una disminució d'aquestes jornades de pesca per mandat del Ministeri d’Alimentació i Pesca. A més, també hi juga un paper la reducció del 7,66% de la flota d’arrossegament catalana activa i una optimització de les jornades de gamba de la flota d’arrossegament.

La modalitat d’encerclament presenta un increment de captures del 13,32% que ha comportat una lleugera reducció del preu de primera venda.