Les monedes d'1 euro són la unitat bàsica del sistema monetari de l'espai econòmic europeu, però a partir del mes de juliol patiran un canvi important. El 14 de juny, el Butlletí Oficial de l'Estat publicava una ordre que autoritzava el Banc d'Espanya a retirar algunes monedes d'aquesta classe de la circulació al nostre país.

Aquesta és l'alerta a què els ciutadans han d'estar molt atents

Durant un temps, tindran l'opció de portar aquestes monedes davant de la institució reguladora o qualsevol dels punts habilitats com una comissaria, caserna de la Guàrdia Civil o qualsevol dels bancs que operen al nostre país.

Les monedes d'un euro que el Banc d'Espanya retirarà, una vegada autoritzat per l'Ordre ETD/647/2023 publicada al BOE, són totes aquelles "monedes d'euro no aptes per a la circulació, així com les monedes d'euro falses" posades a la disposició del 'Tresor' per part del Banc d'Espanya".

Delegació del Banc d'Espanya a Barcelona Cedida a l'ACN pel Banc d'Espanya

Tal com indiquen en aquesta ordre, el Banc d'Espanya té potestat per retirar de la circulació les monedes que no superin un procés d'autenticació i no es considerin aptes per utilitzar-les segons la Llei 10/1975, de 12 de març, de regulació de la Moneda Metàl·lica.

En cas de sospita de moneda falsa, el Banc d'Espanya indica que caldrà iniciar un tràmit per a la "comprovació de bitllets i monedes presumptament falsos". Tot i que, des de l'entitat financera adverteixen que "l'euro és una moneda segura", s'ha habilitat tot un protocol per identificar les monedes falses i retirar-les de la circulació: en primer lloc, cal sol·licitar cita prèvia i després, emplenar un formulari.

Encara que, en cap cas obtindrem de tornada els diners falsos (siguin monedes o bitllets) és el nostre deure fer-ne entrega a les autoritats. Si no, podríem estar incorrent en un delicte greu. Si un cop lliurats els diners es comprova que aquests són legals, se'n tornarà l'import al ciutadà.