El Banc d'Espanya ha alertat aquest dijous que el 9% de les famílies no podien fer front a les despeses essencials el 2022 amb la seva renda bruta total, davant el 7% de fa dos anys. Això es deu, segons l'òrgan supervisor, a l'encariment dels productes bàsics, la inflació i l'augment dels tipus d'interès. En el seu 'Informe de la situació financera de les llars i les empreses', el Banc d'Espanya també xifra en el 4,1% -set dècimes més- el percentatge de llars en situació "especialment fràgil" perquè no poden cobrir les despeses essencials ni amb la seva renda ni dipòsits a la vista a més d'un mes. L'òrgan supervisor també constata que l'augment dels tipus d'interès afecta de manera directa a les llars amb préstecs a tipus variable.

"Les llars amb aquests tipus de deutes, independentment del nivell de renda, són més vulnerables. Això és no només perquè dedicaven un percentatge major a la seva renda a despeses essencials sinó perquè els seus actius líquids cobreixen una menor proporció a aquesta despesa", exposa el Banc d'Espanya en el seu informe, en què constata que l'impacte de la inflació i l'augment dels tipus d'interès és més "sever" per a aquests grups.

En la conclusió del document, el Banc d'Espanya recomana, davant l'actual escenari inflacionista, la introducció de mesures econòmiques focalitzades a ajudar aquest col·lectiu.

Així mateix, aclareix que no s'han tingut en compte algunes factors que han afectat l'evolució de la situació de la llar en els darrers mesos, com les ajudes desplegades a les rendes de les llars amb rendes més baixes, a l'increment de les pensions no contributives, la introducció l'IMV o la reforma de codi de les bones pràctiques en relació als deutes hipotecaris i que podrien haver esmorteït alguns d'aquests efectes.

El document també assenyala que l'augment del cost de finançament ha fet contraure la demanda de crèdits a les llars els últims mesos, que ja va començar en el tram final del 2022 i s'ha accentuat durant els tres primers mesos d'aquest any, amb una especial incidència en els préstecs destinats a l'adquisició de l'habitatge. Segons els bancs, l'evolució seria conseqüència de l'augment dels tipus d'interès i un descens de la confiança dels consumidors. De cara al segon trimestre, els bancs anticipen una caiguda addicional a les sol·licituds de crèdit a les llars.

Sobre el finançament de les empreses, especialment les pimes, el Banc d'Espanya exposa que les restriccions d'accés al crèdit al 2014 era del 20% per l'efecte encara de la crisi financera global, fins que aquest percentatge es va anar reduint fins al 7% entre octubre de 2018 i 2019.

Posteriorment, es va mantenir sota el 10%, excepte un repunt temporal durant la pandèmia, i ara, entre octubre del 2022 i març del 2023, ja s'ha situat en l'11%. D'aquesta manera, es trobaria en màxims des del 2016. "L'augment d'aquest indicador des de la segona onada del 2021 és moderat vindria explicat pel major percentatge d'empreses afectades pel rebuig de les seves sol·licituds", comenta.