La pensió mitjana de jubilació a Catalunya es manté en 1.405 euros al setembre i beneficia 1,17 milions de persones

La despesa en pensions a l'Estat s'enfila fins a 12.051,4 milions d'euros, l'11,7% del PIB, segons el Govern espanyol

Una parella de jubilats

Una parella de jubilats / Arxiu

ACN/EP

La pensió mitjana de jubilació a Catalunya s'ha mantingut en els 1.405 euros al setembre i ha beneficiat 1.171.268 persones, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social Migracions. Es tracta de 29,5 euros més que la mitjana de l'Estat, que s'ha situat en 1.376,40 euros i ha beneficiat 6,3 milions de persones. La pensió mitjana a Catalunya -tenint en compte les prestacions de jubilació, incapacitat, viudetat i orfandat- ha pujat un euro respecte del mes anterior, fins als 1.244,65 euros de mitjana, el 9,61% més que fa un any. A l'Estat, la despesa en pensions s'ha enfilat fins als 12.051,4 milions d'euros, xifra rècord en termes absoluts. Es tracta de l'equivalent l'11,7% del PIB.

La nòmina mensual ordinària de les pensions va superar per primera vegada al juliol els 12.000 milions d'euros i aquest mes torna a marcar un nou rècord. Això es deu al fet que, en aplicació de la reforma de pensions, aquestes han pujat el 2023 el 8,5% com a resultat de la inflació mitjana del període desembre de 2021-novembre del 2022. El Departament que dirigeix José Luis Escrivá estima que la despesa en pensions s'ha situaten la mateixa xifra que el 2022 (11,7% del PIB), però inferior a la de l2020 (12,4% del PIB), any condicionat per l'impacte de la pandèmia sobre el PIB, i també a la del 2021 (12,1% del PIB).

En total, a Catalunya al setembre s'han abonat 1.772.326 pensions, el 0,88% més que fa un any, la majoria de les quals per jubilació.

Les prestacions per viudetat han beneficiat 390.802 catalans i s'han situat de mitjana en els 868,57 euros. Fins a 158.139 persones han rebut pensió per incapacitat permanent, que s'ha situat en els 1.231 euros de mitjana; 50.780 per orfandat, amb 474,27 euros de mitjana; i 1.337 en favor de familiars, amb una mitjana de 780,2 euros.

A l'Estat, durant el setembre gairebé tres quartes parts de la despesa en pensions ha estat per prestacions de jubilació.

Dels 12.051,4 milions d'euros que es van dedicar al setembre a la nòmina ordinària de les pensions contributives, gairebé tres quartes parts (el 73%) es van destinar al pagament de les pensions de jubilació, que van sumar un import de 8.793 milions d'euros, l'11,7% més que al setembre de l'any passat.

A les pensions de viduïtat es van destinar gairebé 2.006 milions d'euros, el 9,4% més que fa un any, mentre que a les prestacions per incapacitat permanent es van dedicar 1.057 milions d'euros (+7,5%).

Per la seva banda, el pagament de les prestacions d'orfandat va comportar un import de 163,9 milions (+8,9%), i el de les prestacions a favor de familiars va totalitzar 31,9 milions d'euros (+12%).

La de jubilació, la principal per a 6,3 milions de persones

Al setembre d'enguany s'han abonat 10.073.434 pensions contributives, l'1,2% més que fa un any, una mica més de 9,12 milions de pensionistes. Del total de pensions, més de 6,38 milions eren pensions de jubilació; 2,35 milions eren pensions de viduïtat; 945.539 eren d'incapacitat permanent; 342.294 eren pensions d'orfandat, i 45.328, en favor de familiars.

Del total de pensionistes (9.121.410 a 1 de setembre d'enguany), 4,6 milions són homes i 4,5 milions, dones. El nombre de pensions per pensionista és d'1,1.

La pensió principal percebuda és la de jubilació per a 6,3 milions de persones, de les quals el 60,2% són homes; la de viduïtat és la principal prestació per a 1,5 milions de persones (el 95,9% són dones); la d'incapacitat permanent és la pensió principal per a 940.705 pensionistes; la d'orfandat per a 324.627 persones, i la de favor de familiars per a 44.681 pensionistes.

Pensió mitjana: 1.376,4 euros/mes

Després de la pujada de les pensions amb l'IPC aplicada des de principis d'any, la pensió mitjana de jubilació va augmentar al setembre el 9,5% interanual, fins als 1.376,4 euros mensuals.

Al Règim General, la pensió mitjana de jubilació va pujar a 1.533,1 euros mensuals, pels 916,7 euros al mes del Règim d'Autònoms. A la Mineria del Carbó, la pensió mitjana de jubilació és de 2.684,2 euros al mes i a la de la Mar, de 1.526 euros.

La quantitat mitjana de les noves altes de jubilació va pujar a l'agost d'enguany (última dada disponible) a 1.439,8 euros al mes.

Al setembre, la pensió mitjana de viduïtat es va situar en 852,8 euros al mes, amb un creixement interanual del 9,3%, mentre que la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars), va augmentar un 9,5%, fins a situar-se a 1 de setembre en 1.196,35 euros mensuals.

El Ministeri ha informat que a l'agost (última dada disponible) la mitjana de resolució dels expedients ha estat de 9,8 dies en el cas de les pensions de jubilació i de 13,7 dies en el cas de les de viduïtat.

En aquest sentit, el Departament que dirigeix Escrivá ha recordat que, per llei, el termini màxim de resolució és de 90 dies tant per a les pensions de jubilació com per a les de viduïtat.

Classes passives

D'altra banda, el nombre de pensions pertanyents a classes passives en vigor a tancament d'agost d'enguany (última dada disponible) va ser de 696.194, xifra l'1,9% superior a la del mateix mes del 2022. La nòmina mensual d'aquestes pensions va ascendir a 1.474,1 milions d'euros, l'11,7% més que el mateix mes de l'any passat.

El Règim de Classes Passives de l'Estat inclou fonamentalment al personal militar i a funcionaris de l'Administració General de l'Estat, de l'Administració de Justícia, de les Corts Generals i d'altres òrgans constitucionals o estatals, així com als funcionaris transferits a les comunitats autònomes.

Complement per bretxa de gènere

Amb data 1 de setembre, 576.731 pensions percebien el complement per bretxa de gènere, l'objectiu del qual és corregir gradualment la diferència que es produeix entre la pensió mitjana que rep un home i la que rep una dona.

L'import mitjà mensual d'aquest complement en la pensió, rebut en el 91,1% per dones, és de 65,6 euros. De les 576.731 pensions complementades, el 23% correspon a pensionistes amb un fill (132.619); el 47%, amb dos fills (271.429); el 19,4%, amb tres (111.767), i el 10,6% (60.916), amb quatre fills.

Aquest complement, vigent des de febrer del 2021, consisteix en una quantitat fixa que, després de la revaloració per al 2023, puja a 30,4 euros al mes per fill. El complement s'aplica des del primer fill i fins a un màxim de quatre i es demana quan se sol·licita la pensió.