Més d'un terç de la població d'entre 18 i 64 anys creu que no té prou coneixements per prendre decisions financeres adequades. És una de les principals conclusions d'un estudi de Funcas sobre cultura financera, que revela diferències "significatives" entre sexes i edat. El document detalla que una de cada dues dones menors de 40 anys (49%) admet "insuficiència" de coneixements financers, percentatge que supera al dels homes del mateix grup d'edat, que se situa en el 36%. La majoria dels enquestats justifica el desconeixement per la "complexitat" dels temes. L'estudi també indica que tan sols un 6% dels enquestats afirma no controlar les seves despeses mensuals i tres de cada deu asseguren que ho fan de manera "bastant estricta".

En relació amb la consulta dels comptes, un 65% dels enquestats asseguren que les consulten més d'un cop per setmana i un 50% tots o gairebé cada dia. Segons Funcas, això denota un hàbit d'accés als serveis bancaris i un interès en el seguiment de les pròpies fiances.

Pel que fa a la despesa, les dones afirmen amb més freqüència que "no arriben a final de mes". En concret, ho asseguren un 41% de les enquestades, mentre que en els homes el percentatge baixa fins al 36%. Així mateix, dos de cada tres enquestats pensen que "tan sols es pot estalviar quan es disposa d'un nivell d'ingressos alt".

L'enquesta s'ha fet a partir d'una mostra de 1.500 persones.