Hisenda simplifica els impresos per estimular el pagament voluntari d'impostos

El llenguatge que s'utilitza és més comprensible i els documents s'han escurçat

Agustí Sala

Un llenguatge més comprensible i documents més simplificats. L'Agència Tributària ha modificat fins a 8 models de comunicació i notificació al contribuent de les seves diferents àrees en els documents més habituals per fer-los més comprensibles. L'objectiu essencial és eliminar complexitats per facilitar el pagament voluntari dels impostos. Aquesta iniciativa forma part del compromís inclòs en el pla estratègic 2020-2023 d'"avançar en la simplificació del llenguatge que utilitza en la seva relació amb els contribuents per eliminar barreres de comprensió i minimitzar amb això les càrregues administratives indirectes dels ciutadans, i així facilitar el compliment voluntari", segons justifica aquest organisme.

Aquestes revisions, que s'aniran implementant gradualment els pròxims mesos, inclouen més de 3,7 milions de documents a l'any. Les modificacions afecten els requeriments de documentació d'IRPF, les propostes de liquidació i liquidacions provisionals del mateix impost, diligències d'embargament per deutes de tercers (de crèdits i de salaris i pensions) i les declaracions a la duana per importacions de petit valor –principalment compres per internet–, així com als documents de representació i de drets i garanties del contribuent que acompanyen alguns d'aquests documents.

Senzillesa i correcció jurídica

L'objectiu d'Hisenda és que els documents més habituals siguin menys farragosos i més comprensibles i senzills per als seus destinataris. Tot això es concreta en l'escurçament de la longitud d'algunes cartes, la reducció de la sobrecàrrega d'informació i la diferenciació de la informació rellevant. També inclou el redisseny de la manera com es mostra la informació al ciutadà, "sense perdre la necessària correcció dels conceptes jurídics utilitzats".

Entre les modificacions dutes a terme destaca el nou resum de contingut. En la primera pàgina de les comunicacions i notificacions revisades s'inclou ara un nou resum informatiu amb la informació bàsica de cada document: què rep el ciutadà, per què el rep, què ha de fer a partir de la seva recepció i on pot obtenir ajuda i resoldre els seus dubtes.

El nou resum de contingut "segueix la mateixa filosofia de llenguatge clar i directe que ja s'utilitza en la nova aplicació de cita prèvia disponible en la web de l'Agència, amb un esquema de preguntes i respostes sintètiques i un disseny que facilita una lectura més àgil per part del receptor", argumenten a l'Agència Tributària.

Disseny i grandària de lletra

El cos dels documents i els seus annexos també s'han revisat, s'hi ha introduït un nou disseny amb elements gràfics que ressalten i diferencien els diferents apartats, i una mida de lletra que facilita la lectura. De la mateixa manera, s'han revisat els elements de redacció més complexos a favor de la concisió i l'accessibilitat.

En alguns documents això ha portat, al seu torn, a una reducció del contingut global. A tall d'exemple, la nova diligència d'embargament de crèdits passa a tenir 700 caràcters menys i les cares amb contingut efectiu passen d'11 a sis.

Al seu torn, l'annex de la diligència d'embargament de sous, salaris i pensions passa de tres cares a dues. I en tots dos casos es millora la seqüència de contestació del contribuent, els passos a seguir, per a donar resposta a aquestes diligències.

De manera complementària a totes aquestes millores, està previst que el receptor dels nous documents tingui la possibilitat d'obtenir en determinats casos assistència directa i personalitzada de l'Agència Tributària mitjançant un sistema d'ajuda a través de les Administracions d'assistència Digital Integral, les ADI, "i això en paral·lel al constant desenvolupament d'assistents virtuals i informadors que faciliten al contribuent el compliment de les seves obligacions i l'exercici dels seus drets mitjançant explicacions amb un llenguatge més col·loquial i pròxim", segons Hisenda.