El 34,52% dels catalans no saben què és la inflació o responen malament a la pregunta sobre aquest concepte, segons l’Enquesta de Competències Financeres del Banc d’Espanya, publicada aquest dimarts.

La xifra és lleugerament superior a la del conjunt d’Espanya, que se situa en el 33,7%, però està per sota de l'última enquesta, el 2016, quan era del 43%.

D’acord amb aquest document, un 29,77% dels catalans creu que té uns coneixements bastant baixos de finances, i només un 10,3% pensa que els seus coneixements són bastant o molt alts.

El producte financer més conegut pels catalans és la hipoteca (98,4%), seguit de la targeta de crèdit (97,9%). Un 87% diuen saber què són les criptomonedes, i un 74% el concepte renda fixa.

Què és la inflació?

Hi ha inflació quan es produeix un augment general dels preus, no només d'articles individuals, que dóna com a resultat que per cada euro es puguin adquirir avui menys béns i serveis que ahir.