El 2024 haurem de pagar un 0,7% de la nòmina a la Seguretat Social

El MEI garantirà les nostres pensions

L'1 de gener de 2023 va entrar en vigor amb la reforma de les pensions

Baixada de salaris pel MEI

Baixada de salaris pel MEI / freepik

La reforma de les pensions ha portat diversos canvis; un d'ells és la implementació del MEI (Mecanisme d'Equitat Intergeneracional). Aquest mecanisme va arribar a Espanya l'1 de gener de 2023 i el seu objectiu era i és mantenir l'equilibri entre generacions i enfortir el sistema de la Seguretat Social. 

Com funciona el MEI

Aquest mecanisme el que fa és disminuir lleugerament les nòmines dels treballadors. D'aquesta manera es recapten més diners pel Fons de Reserva de la Seguretat Social. I així, poder fer front a les pensions; ja que si no es van prenent mesures, el sistema es podria veure molt afectat.

El MEI introdueix una cotització aplicable a tots els règims, quan es cotitza per la contingència de jubilació, segons la Llei General de la Seguretat Social. Aquesta cotització no es tindrà en compte a l'hora de calcular aquestes prestacions.

Cada vegada hi ha més persones grans, jubilats i pensionistes i, menys treballadors en actiu; ja que la taxa de natalitat va baixar.

La recaptació del 2023

Aquest any, s'ha tret un 0,6% de totes les nòmines dels treballadors, distribuint-se de la següent manera: un 0,5% l'ha hagut de pagar l'empresa i el 0,1% restant el treballador.

Què passarà l'any que ve amb el MEI?

El 2024 augmentarà un 0,1%. Aquesta pujada es farà anualment fins a arribar als 1,2 punts el 2029. En aquest moment, i fins al 2050 es mantindrà la pujada en un 1,2%.

Tots els treballadors reduiran la seva nòmina en un 0,7%

Aquesta mesura no afecta la cotització dels treballadors, però sí al salari. Tot i que, la situació és diferent si ets un treballador autònom o per compte aliè. Un treballador per compte aliè pagarà un 0,12% del seu salari al Fons de Reserva de la Seguretat Social; l'empresa es farà càrrec d'un 0,58%. En canvi, un autònom haurà de pagar el 0,7%.