L’any 2021, l’11,9% de les empreses del Bages van tenir activitat exportadora, el que suposa un cinquè any consecutiu amb aquest percentatge per sobre del 10%, segons el darrer estudi sobre dinamisme empresarial a la comarca, que ha elaborat la Cambra de Comerç de Manresa, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i de la Diputació de Barcelona. Amb aquest registre, la comarca es va situar per sobre de la mitjana catalana, que aquell any va ser de l’11,1%.

Tenint en compte només el sector industrial, el percentatge d’empreses exportadores bagenques s’enfila fins al 28,7%, dues dècimes per sobre de la mitjana nacional. Per sectors, van destacar en quantitat d’empreses exportadores els de material de transport (66,7%), indústria química (51,9%), la indústria extractiva no energètica (40,7%), tèxtil, cuir i confecció (36,8%), indústria alimentària (36%), paper i arts gràfiques (29%) i metal·lúrgia, maquinària i material elèctric (25,5%). «Aquestes dades mostren que el Bages disposa d’una base industrial exportadora sòlida», conclou l’estudi.

L’anàlisi elaborat per la Cambra destaca també la reducció de l’endeutament que s’ha produit durant els darrers anys, passant d’una taxa del 61% el 2008 al 47,7 del 2021. Respecte del 2020, es va incrementar pràcticament dos punts, però la mediana, el valor que situa la meitat de les empreses amb una taxa superior d’endeutament i l’altra meitat amb una taxa inferior, passa del 57,0% al 54,8% entre 2020 i 2021. A més, el tall del 25% d’empreses més endeutades passa del 79,7% d’endeutament el 2020 al 78,7% el 2021. Tot plegat indica, afirma l’estudi que els valors d’endeutament provocats per la pandèmia van tornar als previs a aquesta, i alhora que la fortalesa de l’empresa de la comarca és ara més elevada que la que tenia, en el seu conjunt, en el moment de l’altra gran crisi econòmica del segle, la del 2008.

L’estudi també apunta que l’activitat productiva, a la indústria i també en alguns subsectors dels serveis, està molt concentrada. Passa així en l’energia, gas, aigua i reciclatge, (les cinc primeres empreses generen el 82% del VAB sectorial) o el material de transport (77,6%).