El Bages va registrar el passat mes de gener un total de 127 ofertes de treball gestionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i les publicades al portal d’internet «Feina Activa». Això suposa un increment del 64,94% respecte del gener de l’any passat, segons l’estadística de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. D’aquesta manera, el Bages és la segona comarca gran del país (de més de 100.000 habitants) amb el major increment interanual d’ofertes, només per darrera d’Osona (65,33%). L’increment percentual bagenc contrasta amb l’evolució mitjana a Catalunya, que ha consistit en un descens del 17,40%, especialment per la notable caiguda del 27,62% al Barcelonès.

En els darrers 12 mesos, s’han registrat a la comarca un total de 1.808 ofertes de treball, el que suposa el 76,74% més que en els dotze mesos precedents. Això situa el Bages com la comarca gran amb l’augment més gran d’ofertes. De fet, en aquest període només quatre comarques (Anoia, Segrià i Barcelonès, a més del Bages) han registrat increments en el nombre d’ofertes respecte dels 12 mesos anteriors. La mitjana catalana, en aquest període, ha estat un descens del 4,77%.

En termes intermensuals, l’augment d’ofertes de treball al Bages el gener ha estat de pràcticament el 160%, també l’increment més destacat entre les comarques grans del país. El gener, les 127 ofertes registrades al Bages suposaven el 2,84% del total de 4.468 al conjunt català. Les 1.808 dels darrers dotze mesos apugen el pes bagenc en el mercat de treball català fins al 3,08% (el total al país en aquest període va ser de 58.654).

L’oferta de lloc de treball és el tràmit que fa una empresa o qualsevol altre ocupador que necessita cobrir llocs de treball de la seva organització, amb l’objectiu de trobar candidats adients a la feina. L’increment d’ofertes de treball pot revelar el dinamisme del mercat de treball local, però també la dificultat de les empreses per trobar determinats perfils. L’estadística de l’Observatori de Treball i Model Productiu no detalla les ofertes comarcals per sectors econòmics.

A diferència del Bages, l’augment d’ofertes interanuals a l’Anoia (l’altra comarca de més de 100.000 habitants de la Catalunya central) va ser del 5,19%, amb un total de 81 registrades. En els darrers dotze mesos, la comarca n’havia registrades 786, el que suposa l’1,34% del total, i un augment del 20,74% respecte dels 12 mesos precedents.

La resta de comarques de la regió central, amb un nombre molt menys significatiu d’ofertes totals, la majoria van registrar increments interanuals, excepte l’Alt Urgell (16 ofertes, amb un decrement del -15,79) i la Cerdanya (10 ofertes, el -28,57%). El nombre d’ofertes es va doblar al Berguedà (21 en total) i al Moianès (10 en total), mentre que al Solsonès (21) l’augment va ser de més del 16%.

En el conjunt català, el mes de gener els perfils més sol·licitats per les empreses ha estat de treballadors de la restauració, personals i venedors (el 16,56%), tècnics o bé sense categoria laboral determinada quant al nivell professional (85,34%). Pràcticament el 40% de les ofertes aquest mes ha estat per contractes indefinits.