El 31% de les empreses de gran consum destina a innovació menys d'un 1% de la xifra anual de vendes

Quatre de cada deu companyies ha creat la seva àrea d'innovació en els últims quatre anys, segons AECOC

Un client davant de les neveres al supermercat Veritas

Un client davant de les neveres al supermercat Veritas / Ivette Lehmann

Jordi Bataller (ACN)

El 31% de les empreses de gran consum destina a innovació menys d'un 1% de la seva xifra anual de vendes, segons el '1r Informe d'Innovació en Gran Consum' presentat per l'Associació de Fabricants i Distribuïdors (AECOC). La meitat de les companyies –un 52%- assigna a innovació entre un 1% i un 5% de la xifra de vendes, mentre que un 13% de les empreses hi adjudica més d'un 5%. "Aquesta manca de recursos, la cultura empresarial i les dificultats per engegar pilots de projectes són les principals barreres per a la innovació", ha reconegut el gerent d'Innovació d'AECOC, Albert Anglarill, que parla però d'un sector "en creixement i maduresa". De fet, quatre de cada deu companyies ha creat la seva àrea d'innovació en els últims quatre anys.

L'informe d'AECOC analitza 37 empreses líders en els sectors de la indústria i la distribució alimentària amb facturacions que oscil·len entre els 100 MEUR i els més de 500 milions d'euros. "El 70% d'aquestes companyies ha creat recentment l'àrea d'innovació dins de l'empresa, amb una mitjana de nou persones i que depèn directament de Direcció General", ha continuat Anglarill. "Això sí, es tracta d'una àrea menys madura si es compara amb les de comercial, logística o qualitat", ha puntualitzat el gerent d'Innovació d'AECOC. Pel que fa al finançament d'aquest departament d'Innovació, el 50% de les empreses compta amb un pressupost anual variable i segons projectes; un 31% hi atorga un pressupost anual fix, i el 19% restant el finança en base al pressupost de les unitats de negoci.

"El consumidor vol innovació"

Set de cada deu companyies de gran consum ja disposen del càrrec de director d'Innovació, tot i que només en el 42% de les empreses aquest treballador forma part del Comitè de Direcció. "En el curt i mig termini, és crucial abordar les barreres identificades i fomentar una cultura d'innovació per tal que les empreses segueixin essent competitives, en un entorn de constant evolució", ha reflexionat en veu alta Anglarill. "Hi ha categories que toleren més la innovació com les begudes o els snacks, però totes les companyies han d'apostar per la innovació i tenen el repte d'adaptar-se a les necessitats i tendències de consum", ha insistit el gerent d'Innovació d'AECOC. "El consumidor vol innovació i es tracta d'una eina per diferenciar-se de la competència, més enllà del preu", ha reblat Anglarill.

Finalment, i pel que fa a les estratègies, el 72% de les companyies del sector de la distribució i la fabricació dirigeix principalment la innovació cap al desenvolupament de productes. D'altra banda, l'11% de les empreses inverteix en innovació per optimitzar l'eficiència en processos i millorar la capacitat industrial, el 6% en projectes de sostenibilitat i un altre 3% en màrqueting. Concretament en la sostenibilitat, l'informe d'AECOC identifica que les innovacions es basen en la major reciclabilitat d'envasos (72%), l'ús de material reciclat (63%), la reducció de la petjada de carboni (40%) i oferir respostes a futures lleis (29%).