Saps quin mitjà de pagament és el més utilitzat a Espanya?

El Banc d'Espanya ens explica com ha evolucionat el sistema i quins són els sistemes més utilitzats

El pagament en efectiu està quedant enrere

Quin mètode és el més utilitzat a Espanya per pagar?

Quin mètode és el més utilitzat a Espanya per pagar? / Racool_studio

El Banc d'Espanya ha analitzat el primer semestre de 2023 i en ell, el resultat ha estat el que ja molts veiem: l'efectiu està baixant i altres mètodes de pagament han pujat en un 12,1%, si l'equiparem al mateix període del 2022.

Dins l'estudi, les dades mostren com s'han fet 7.330 milions d'operacions. A més, aquests imports han pujat moltíssim, en un 11,4%. El mitjà o operació predominant ha estat el pagament amb targeta, amb un 66,8%. A continuació, l'han seguit les transferències bancàries amb un 16,3%, els aranzels directes estaven en un 14,5% i les operacions amb diners electrònics en un 1,3%.

Les targetes: les reines del pagament

El primer semestre del 2023, el nombre de targetes ha augmentat amb un 2,5%. Les dades les comparem amb el primer semestre del 2022. En el període de l'estudi, l'augment ha suposat unes 93 milions de targetes, el que correspon a una mitjana d'unes dues targetes per habitant i un cost mínim de despesa per operació de 33,1 euros.

El Reglament BCE/2013/43 va ser modificat pel Reglament BCE/2020/59, el qual va entrar en vigor l'1 de gener de 2022. Amb aquesta modificació es va aconseguir que la recopilació de dades es fes semestralment i no anualment, com es feia amb el passat reglament.

Les targetes són el mitjà de pagament més freqüent utilitzat a Espanya per efectuar petits pagaments

Les dades de les targetes

Les operacions amb targeta es van incrementar en un 14,5% respecte al primer semestre de 2022, fins a arribar als 4.900 milions d'operacions. La despesa per part dels usuaris en compres va ser de 162.302 milions d'euros en el primer semestre de 2023. Tot i semblar unes dades espectaculars, som un dels països de la zona de l'euro que tenim un cost mínim per habitant més baix, no arribant als 40 euros per operació en les dades assenyalades.

Espanya entra dins la mitjana envers la quantitat de targetes per habitant. Nosaltres n'utilitzem dues per persona i la mitja de la zona euro és d'1,9.

En haver pujat la mitjana d'ús i consum de les targetes, també han pujat el nombre de terminals en punts de venda, augmentant en un 9,7% i arribant als 4,2 milions de terminals el primer semestre de 2023. El 92,4% d'aquestes targetes acceptava el pagament sense contacte.

Les dades del Banc d'Espanya

Les dades del Banc d'Espanya / BE

Les altres dades

Les transferències van arribar als 1.195 milions d'operacions, arribant a una despesa de 5.051 milions d'euros a Espanya entre tots els consumidors durant el primer semestre de 2023.

Els aranzels van caure en un 0,7%

Les operacions amb diners electrònics va pujar un 13,5% respecte al primer semestre de 2022, augmentant fins als 4.116 milions d'euros.