Dobla la compensació de família nombrosa en la Renda 2023

Passa de 1.200 euros a 2.400 euros

T'expliquem els requisits que necessites complir

Les famílies monoparentals també en poden gaudir

Dobla la compensació per ser família nombrosa

Dobla la compensació per ser família nombrosa / freepik

El Periódico

Si tens la condició de família nombrosa, aquesta notícia t'interessa i molt. Sabies que pots doblar la compensació que dona Hisenda en la declaració de la renda de 1.200 euros per 2.400 euros? T'expliquem què has de fer per aconseguir el doble de compensació. Només has de complir amb un seguit de requisits i avisar a l'Agència Tributària.

Aquelles famílies que tinguin més de dos fills menors a càrrec seu haurien de prestar especial atenció a les línies següents. També les monoparentals amb dos fills sota la seva responsabilitat, beneficiàries potencials igualment d'aquesta compensació.

Encara que l'import màxim habitual d'aquesta deducció és de 1.200 euros, per a famílies nombroses regulars (aquelles que contemplen dos ascendents i tres o més descendents, siguin o no comuns), les anomenades famílies nombroses especials, les que tenen cinc o més fills, poden elevar aquesta quantitat fins a un màxim de 2.400 euros. Des de l'any 2018, per cada fill que excedeixi el nombre mínim de descendents per estar inclòs en una categoria o en una altra, el contribuent pot pujar en 600 euros la deducció.

Cobra els diners del teu premi

Els secrets de la Renda 2023 / freepik

Dividir a parts iguals

També cal tenir en compte que, segons adverteix l'Agència Tributària, dos o més contribuents (per exemple, el pare i la mare) poden tenir dret a aplicar aquesta deducció per família nombrosa a la Renda. En aquest cas, l'import deduïble es dividirà entre ells per parts iguals.

No obstant això, es pot cedir el dret a la deducció a un altre contribuent que tingui dret a la seva aplicació respecte de la mateixa família nombrosa. En aquest cas, si li cedeixen el dret a la deducció, en emplenar les dades de la deducció, la declaració haurà d'indicar aquesta circumstància, així com el NIF del contribuent que li cedeix el dret”, recorda l'organisme.