Saps que pots jubilar-te als 60 anys si ets autònom?

T'expliquem com funciona

Vols jubilar-te amb 60 anys i ets autònom?

Vols jubilar-te amb 60 anys i ets autònom? / @freepik

Redacció

Si ets autònom, de segur que et preocupa el tema de la jubilació. Doncs et portem la solució als teus maldecaps. La Seguretat Social informa que els treballadors autònoms que tinguin "la condició de mutualistes" poden jubilar-se als 60 anys. Per poder gaudir d'aquesta jubilació anticipada, els autònoms hauran de complir amb uns requisits. Els vols conèixer? Un d'ells és haver estat cotitzant en alguna de les Mutualitats Laborals de treballadors per compte d'altri abans de l'1 de gener de 1967.

Si, per contra, el treballador autònom "no té la condició de mutualista" només es podria jubilar a una edat inferior en dos anys, com a màxim, a l'ordinària i atès que reunís la resta de requisits exigits per sol·licitar una pensió contributiva de jubilació.

En qualsevol cas, una jubilació anticipada comportaria una penalització econòmica, segons un coeficient corrector que arrancaria amb un descompte del 8% per any avançat de jubilació i tenint fins a 38 anys i sis mesos cotitzats. A partir d'aquí es reduiria anualment un 7,5% per als que tinguin cotitzats entre 38 anys i sis mesos i menys de 41 anys i sis mesos; un 7% per als que estiguin entre 41 anys i sis mesos cotitzats i menys de 44 anys i sis mesos; un 6,5% per als qui hagin cotitzat igual o més de 44 anys i sis mesos.

Descobreix la jubilació anticipada dels autònoms

Descobreix la jubilació anticipada dels autònoms / freepik

Per als autònoms només hi ha la jubilació anticipada voluntària, ja que no hi ha una jubilació forçosa com la que tenen els treballadors per compte d'altri. Els autònoms tampoc poden sol·licitar la jubilació anticipada si es troben en cessament d'activitat.