RETALLS D'EDUCACIÓ

PODCAST | Les nenes no son bones en matemàtiques?

Escolta la nova entrega del podcast educatiu de Regió7

Una nena resolent un exercici de matemàtiques

Una nena resolent un exercici de matemàtiques / Freepik

Clara Puigventós i Gemma Torregrosa

Clara Puigventós i Gemma Torregrosa

L’altre dia el meu fill m’explicava que hi havia un grup de matemàtiques avançat al seu curs, infants que dins de la mateixa aula fan exercicis de major dificultat perquè ja tenen els coneixements adquirits o els adquireixen més ràpid que la mitjana dels seus companys i companyes. I m’anava dient els noms dels infants que hi havia al grup i tot eren nens. I li vaig preguntar que no hi ha cap nena al grup? No... I vaig anar preguntant en altres cursos, i el 90% dels infants eren nens. Em sembla estadísticament impossible.

La Fundació Bofill publica en el seu article les 23 claus sobre educació pel 2023, el següent titular: «Només el 17% de nenes tenen un rendiment alt en matemàtiques enfront del 27% dels nens. El rendiment en matemàtiques presenta diferències acusades per raons de gènere, context personal i familiar i origen.»

Quins són els factors que condueixen a obtenir aquestes dades? Com sempre és multifactorial, però que hi podem fer les famílies?

Segons la mateixa vivència que haguem tingut en l’aprenentatge de les matemàtiques segurament estarem transmetent missatges poc incentivadors als nostres infants. Per tant primer caldrà que fem una anàlisi individual per modificar els possibles missatges negatius que puguem estar donant sense ser-ne massa conscients. El segon pas serà informar-nos, ho podem fer amb els nostres infants, sobre l’aplicació en la vida diària dels coneixements matemàtics. Sovint són molt abstractes i augmenta la dificultat de mostrar-s’hi interessat. Allò que no es coneix, no es pot explicar ni comprendre per tant ens tocarà fer deures també a nosaltres si volem facilitar l’accés a una matèria important. Amb les matemàtiques aprenem la resolució de problemes, el raonament lògic i la comprensió del món que ens envolta amb la capacitat, d’anàlisi, deducció i inducció entre molts d’altres. Podem buscar llibres sobre enigmes o experiments matemàtics, per vincular les matemàtiques a quelcom divertit, despertar la seva curiositat i interès sense haver-ho de vincular a una assignatura de l’escola.

I específicament perquè les nenes tenen menys interès i un rendiment més baix en matemàtiques? Doncs a part de pels motius generals que hem citat abans, a més cal afegir-hi el biaix de gènere que afecta les nenes en totes les matèries científiques, tecnològiques i matemàtiques. Les falses creences que són coneixements i futures professions, on els nens tenen major facilitat que les nenes. Si no fem un treball personal podem tendir a reproduir i perpetuar missatges vers les nenes que afegeixin barreres mentals a aquestes matèries. Hi ha aspectes transversals com fomentar la seguretat en si mateixa, l’autoconcepte, el fet de normalitzar atributs que fins ara han estat penalitzats o poc fomentats en nenes, voler tenir èxit, atrevir-se a destacar, mostrar les mateixes competències sense vergonya. Doneu valor a aspectes diferents dels vostres fills i filles? I aquestes diferències estan basades en algun biaix de gènere? Pensem-hi...