L'edat i la capacitat d'organització del teu fill o filla poden variar considerablement d'un nen a un altre. No obstant això, és important fomentar gradualment la seva independència i responsabilitat a mesura que creixen. Aquí tens algunes pautes generals sobre quan permetre que els nens es facin càrrec de la seva pròpia organització amb els deures i els exàmens.

Pautes per saber com ensenyar a què es responsabilitzin de les seves tasques escolars, segons l'edat

  • Primeres etapes (edats primerenques):

Fomenta l'autonomia: Des de molt petit, pots animar-lo a dur a terme tasques senzilles com recollir els seus llibres o materials escolars.

Supervisió i orientació: Ensenya'l a establir rutines bàsiques, com fer els deures a una hora concreta després de l'escola. Supervisa'l de prop i ajuda'l amb les tasques si ho necessita.

  • Etapa intermèdia (edats mitjanes):

Establir rutines: Ajuda'l a crear rutines d'estudi i temps designat per fer els deures. Anima'l a assumir la responsabilitat de seguir aquestes rutines.

Organització: Ensenya'l com organitzar els seus materials escolars, com arxivar apunts i feines anteriors, i com fer llistes de tasques pendents.

Supervisió moderada: Continua supervisant les seves activitats i progressos, però dona-li més espai per prendre decisions sobre com vol gestionar el seu temps i les seves tasques.

  • Etapa preadolescent i adolescent:

Fomentar la independència: A mesura que es faci més gran, dona-li més responsabilitat sobre la seva organització acadèmica. Permet-li prendre decisions sobre la seva rutina d'estudi i quan fer els deures.

Ajuda quan ho demani: pots estar a la seva disposició per donar-li suport i respondre a preguntes, però no estiguis constantment vigilant. Deixa que cometi errors i aprengui de les seves pròpies experiències.

Promou l'autoreflexió: Fomenta la capacitat d'autoavaluació del teu fill, ajudant-lo a veure quan necessita més temps per estudiar per a un examen o quan ha de revisar el seu pla de treball.

Fomentar l'autonomia envers les seves tasques acadèmiques freepik

En general, el procés d'aprenentatge d'organitzar-se amb els deures i els exàmens és progressiu. Cada nen té el seu ritme de desenvolupament i és important adaptar-se a les seves necessitats individuals. L'objectiu és que, amb el temps, el nen esdevingui més independent i sigui capaç de gestionar les seves responsabilitats acadèmiques de manera efectiva.