Canvis a la preinscripció: Les places d'FP s'assignaran d'acord amb la nota i no a l'ordre de petició

Un increment de la reserva de places, l'ordenació segons la nota i les peticions fora del procés són les principals modificacions pel que fa a les preinscripcions

Estudiants de formació professional

Estudiants de formació professional / Arxiu

Helena López

El Departament d'Educació ha presentat alguns canvis en el procés de preinscripció de la formació professional, que ha resumit en tres grans. El primer, l'increment de la reserva de places per als alumnes que provenen d'FP de grau mitjà, tant per cursar un altre grau mitjà com per saltar a un grau superior (ajustant la reserva a la llei). El segon, i suposa un canvi de paradigma, la modificació del sistema d'ordenació de sol·licituds i matrícula segons la nota i no l'ordre de petició, com passa a l'àmbit universitari; afavorint els estudiants amb millor nota. I, finalment, la introducció d'un sistema de 'peticions fora del procés' (les persones que no han fet prescripció o no se'ls hagi assignat cap plaça podran participar en aquest procés de 'repesca' del 12 al 16 de setembre)" per evitar l'abandonament escolar" i reduir al màxim el nombre de places vacants.

Pel que fa a l'increment de la reserva de places a l'accés al grau superior, actualment per accedir a aquests estudis, l'alumnat de Batxillerat tenia una reserva de places del 60%, els tècnics d'FP, d'un 20% i un 20% per altres vies (proves d'accés i altres graus superiors). A partir d'ara, i ajustant-se a la nova llei estatal d'FP, hi haurà tres vies d'accés. L'alumnat de Batxillerat o tècnic d'FP (titulats amb un grau mitjà) tindran el 80% de les places, de les quals el 55% estaran reservades a l'alumnat de Batxillerat i un 45% per a l'alumnat d'FP. L'altre 20% serà per a alumnat provinent de proves d'accés (15%) i alumnat d'un altre grau superior (5%).

Pel que fa a l'accés al grau mitjà també hi ha novetats. Fins ara, per accedir als cicles de grau mitjà, els graduats a l'ESO tenien una reserva de places del 70% i els d'FP bàsica un 20%. A la pròxima preinscripció s'equipara l'alumnat amb l'ESO i amb l'FP Bàsica, i tots dos entren al 80%.

Una altra de les novetats de les vies d'accés als cicles d'FP és que es dona l'opció a les persones amb certificat de professionalitat es poden preinscriure, amb una reserva del 5% per cursar els mòduls que els falten per obtenir el títol.

Mesura contra l'abandonament

Pel que fa a la introducció de la 'repesca' un cop acabat el període de preinscripció, aquest es realitzarà entre el 12 i el 16 de setembre. Una introducció amb un doble objectiu. D'una banda, afavorir la continuïtat educativa (en la línia de la lluita contra l'abandonament escolar) i, de l'altra, aprofitar les places que sempre queden vacants i afavorir que aquestes siguin les mínimes.

Una de les novetats principals del procés de preinscripció de l'FP és l'establiment de l'assignació de les places d'acord amb la nota i prioritat, no a l'ordre de petició. El sistema -segons s'ha presentat aquest dilluns- serà el següent: s'estableix l'assignació de places en dues tandes. A la primera, només es matricularan els alumnes que han obtingut plaça en primera opció. A la segona, es faran servir les places vacants "per millorar l'assignació de la primera tanda". Així, defensen, es garanteix, "com a mínim", que l'alumne mantingui l'assignació obtinguda en el primer procés i fins que accedeixi a la primera opció, en cas que hi hagi vacants, i s'eliminarà la publicació de la llista d'espera.

Les dates

Les dates de preinscripció per als ensenyaments postobligatoris, publicats aquest dilluns, són les següents: les sol·licituds de batxillerat són del 18 al 25 d'abril; FP de grau mitjà i FP de grau superior del 24 al 30 de maig. El barem provisional es publicarà el 28 de juny en el cas del grau mitjà i el 26 de juny en el cas del grau superior. El període de reclamacions serà entre el 28 de juny i el 3 de juliol en el cas del grau mitjà i del 26 de juny a l'1 de juliol els del grau superior. La publicació de les assignacions serà el 20 de juny per a Batxillerat, el 15 de juliol per al grau mitjà i l'11 de juliol els del grau superior.