"Adbisio incorpora l'últim en tecnologia comptable"

Gestió comptable: donem un servei especialitzat que permet externalitzar els processos comptables i financers de les empreses

Agusti Puigdellívol, soci economista a Adbisio

Agusti Puigdellívol, soci economista a Adbisio / ADBISIO

Quines són les tendències més recents en comptabilitat i finances que el seu equip incorpora en els seus serveis?

Ja fa uns 10 anys la digitalització va començar a canviar l'escenari de l'automatització dels processos comptables, primer amb els lectors OCR, poc fiables, després amb les plantilles de comptabilització i, finalment, amb l’aparició de les primeres IA, que aprenen i reconeixen cada informació de la factura. L'equip comptable d'Adbisio fa anys que ha incorporat les últimes tecnologies en el processament comptable, que van des de la comptabilització de factures d'una forma automàtica, fins a la comptabilització automàtica dels extractes bancaris, i una potent gestió documental. La factura electrònica que possiblement entrarà en vigor el 2024, canviarà radicalment el paradigma de l'escaneig de factures i els lectors d'OCR. El programes de comptabilitat s'hauran de preparar per descarregar automàticament les factures dels proveïdors. La figura del comptable serà més la d'un expert que es dedica a gestionar, revisar i quadrar.

Com aborden els reptes específics que enfronten les empreses en matèria de comptabilitat i gestió financera?

Depèn. En l'àmbit de la digitalització i automatització de processos, les grans empreses ja fa temps que han implementat algunes tecnologies, normalment fetes a mida. Els molt petits o microempresaris també estan usant softwares que els permeten emetre i registrar factures de proveïdors de formes automàtiques. Ara bé, el gruix de les empreses, que majoritàriament són pimes, no han pogut aplicar moltes de les solucions existents. I ara, arriba la introducció de la factura electrònica, que implica que les formes de treballar ja en seran unes altres. Totalment automàtiques.

També la irrupció de la IA, sens dubte, serà disruptiva en el món de les finances. És qüestió de temps que la IA sigui una eina de treball més. També em nego a creure que en un futur pròxim aquesta tecnologia destrueixi llocs de treball a les pimes, però sí que ajudarà molt a la realització de certs tipus de tasques que ara prenen molt de temps a les àrees financeres.

Cal treballar en col·laboració amb altres departaments de l’empresa, com el legal o el laboral, per garantir una gestió integral de l’empresa?

Sí, evidentment. I cada vegada més. Tot el marc regulador de les activitats econòmiques ha evolucionat i ha esdevingut molt complex. Només s’ha de veure que s’han generat necessitats molt concretes que han creat els seus propis especialistes. Per exemple, en l’àrea fiscal, la regulació normativa dels preus de transferència entre empreses vinculades ha fet aforar empreses que són especialistes a preparar documentació de suport per documentar aquestes operacions.

Tenen experiència amb la internacionalització d’empreses?

Fa molts anys que l’empresari ha fet les maletes i ha sortit a vendre a fora. En aquest sentit, un dels motius d’integrar-nos a ETL GLOBAL, va ser aquest: formar part d’una xarxa internacional de despatxos per donar una solució al nostre client, com la creació d’establiments a altres països, i donar resposta des de d’altres despatxos en destí garantint la mateixa qualitat de servei. De fet, la creació de sucursals a altres estats de la UE és una operació bastant recurrent per la qual contactem amb despatxos del grup d'aquest estat perquè se n’ocupin.