"Oferim un servei integral en tot el procés"

Servei ajuts: assessorament i tramitació d'ajuts públics i deduccions i bonificacions per projectes de R+D+i

Carme Alonso, sòcia consultora a Inigest

Carme Alonso, sòcia consultora a Inigest / ADBISIO

Quins tipus d'ajuts o subvencions estan especialitzats en gestionar?

A Inigest ens orientem a empreses. La nostra missió és aconseguir que els nostres clients puguin disposar d’un màxim volum de finançament públic (subvencions a fons perdut i préstecs en condicions preferencials) per a les activitats que executen. Nosaltres partim de la base que a les empreses es porten a terme diferents actuacions que no són aïllades, sinó que estan relacionades entre si i es defineixen en funció de l’estratègia de cada empresa. Per aquest motiu treballem en la cerca i tramitació d’ajuts amb la voluntat de donar el màxim ventall de servei i incloure tots els àmbits en els quals les empreses poden portar a terme projectes o actuacions. Això ens ha portat a disposar d’experiència i coneixement en un gran nombre de convocatòries, per a diferents tipus d’actuacions, entre les quals hi figuren com a principals: finançament de projectes de R+D+i, millores medi ambientals i energètiques, digitalització, internacionalització, contractació i formació de personal i projectes d’inversió.

Com asseguren que les empreses compleixin amb els requisits i terminis per a la sol·licitud d'ajuts?

En el moment que s’analitzen les possibilitats d’ajut per a una empresa en concret, es fa una selecció de les convocatòries en les quals pot participar, s’estudien els requisits i terminis, per tal de desestimar les que no s’adeqüen i seleccionar i avaluar la compatibilitat de les convocatòries que sí són d’aplicació per al cas concret. Una vegada realitzada aquesta primera fase d’assessorament i diagnosi tècnica, es realitza una proposta de possibilitats d’ajuts i finançament per a l’empresa, que s’exposa i analitza de forma conjunta amb el client, per tal de concretar en quina convocatòria o convocatòries es vol aplicar i definir quins punts cal tenir en compte per assegurar el compliment dels requisits i terminis de la mateixa.

Quines estratègies utilitzen per aconseguir el finançament màxim disponible per a les empreses?

La nostra principal estratègia és ser proactius i treballar perquè els nostres clients coneguin les possibilitats d’ajut que existeixen en cada moment i puguin aprofitar-les en els seus projectes. Això es tradueix en un servei continuat d’informació per als clients i en un treball de seguiment dels seus projectes per estar al dia de la seva activitat i intentar aprofitar al màxim les oportunitats dins d’aquest àmbit. A tot això afegim, com a punt fonamental, la nostra experiència de més de 25 anys en aquest servei.

Quina és la seva taxa d'èxit en l'obtenció d'ajudes per als clients?

La nostra taxa d’èxit en relació als expedients iniciats durant el passat exercici ha estat del 96%.

Quin és el procés de col·laboració amb les empreses des del punt de vista logístic i administratiu durant el procés de sol·licitud d'ajudes?

Oferim un servei integral, des de l’inici del procés, fins que l’empresa ha cobrat i s’ha portat a terme la validació de l’expedient, sempre tenint en compte el nostre objectiu, que és maximitzar el volum d’ajut i alhora minimitzar la dedicació del client a aquests tràmits.