"Oferim al client un servei especialitzat i alhora global"

Estudi jurídic: amb més de 35 anys d'esperiència, assessorem a empreses i particulars en tots els camps del dret ofeint un servei pròxim al client

Sílvia Crespo, sòcia advocada d'Adbisio ETL Global

Sílvia Crespo, sòcia advocada d'Adbisio ETL Global / ADBISIO

Quins són els serveis específics que ofereix Adbisio per ajudar a les empreses a complir amb les seves obligacions legals?

Adbisió compta amb un equip d’advocats especialitzats principalment en les àrees de dret mercantil (contractació, reestructuracions societàries, compres d’empreses, concursal, etc..), dret laboral, dret fiscal i dret successori, entre d’altres que li permet oferir al client un assessorament especialitzat i alhora global en diferents matèries.

Quines són les àrees legals en les quals el seu equip té una major experiència i pot proporcionar assessorament especialitzat?

Dret mercantil (concursal, contractual, societari, compravenda d’empreses), dret laboral, dret fiscal i dret civil (successori, hipotecari, reclamacions de quantitats).

Quines estratègies fan servir per ajudar a les empreses a minimitzar riscos legals i a mantenir-se en compliment de les regulacions?

Mantenim un contacte directe i continuat amb el client, que ens permet conèixer la seva realitat quotidiana i l’activitat que realitza, així com totes les circumstàncies en què desenvolupa la seva activitat. Aquest coneixement ens permet advertir les necessitats que pot tenir el client i els riscs des d’un punt de vista legal i de compliment de la normativa vigent. El fet de comptar amb un equip d’especialistes multidisciplinari i formar part d’un grup amb forta implantació en l’àmbit nacional i internacional ens permet afrontar aquestes necessitats i riscs des d’una perspectiva global i transversal.

En un entorn amb canvis constants, com ho fan per estar sempre actualitzats en matèria de canvis de lleis i regulacions?

Comptem amb diferents fons documentals i bases de dades per tenir accés a la informació actualitzada en els àmbits del dret en els quals treballem. Així mateix, en l’àmbit de despatx tenim planificades anualment accions formatives que doten a tots els membres de l’equip de la formació i actualització continua necessària per poder donar un servei de qualitat en cada un dels àmbits d’especialització.

Què pot oferir Adbisio com a valor afegit respecte a la competència en aques- ta àrea?

Abisio compta amb un ampli equip de professionals especialitzats i formats en cada una de les àrees en les que presta serveis que li permet facilitar al client un assessorament especialitzat i de qualitat en cada una de les àrees, i alhora, oferir-li la visió global, tenint en compte les implicacions en les diferents àrees. Adbisio forma part d’un grup internacional (ETL GLOBAL), amb implantació a diferents països d’Europa i América, que ens permet poder donar resposta a les necessitats que poden tenir les empreses en les activitats que realitzen a escala internacional, tant a l’hora de crear filials, sucursals o d’altres en altres països com alhora d’afrontar els problemes, incidències o vicissituds en què es troben amb les relacions que mantenen amb clientes i/o proveïdors d’altres països. El grup també compta amb serveis especialitzats en IVA, preus de transferència, protecció de dades, estrangeria, etc. El formar part d’un grup amb una forta implantació en l’àmbit nacional i internacional permet donar resposta a totes les necessitats que puguin sorgir als clients.