La Fundació Turisme i Fires de Manresa cerca un coordinador de fires i muntatges

Es busca un perfil proactiu i organitzat amb experiència en la gestió d'equips humans i s'ofereix un salari d'entre 30.000 i 34.000 euros anuals

El càrrec és de coordinador de fires i muntatges

El càrrec és de coordinador de fires i muntatges / Freepik

Redacció

La Fundació Turisme i Fires de Manresa ha anunciat una oferta laboral per a la posició de coordinador/a de fires i muntatges. Aquesta plaça cerca un perfil proactiu i organitzat, amb experiència en la planificació i la gestió d’equips humans, així com coneixements en l’ús del programa AutoCAD.

Els candidats han de tenir una titulació de batxillerat o cicle formatiu de grau superior. La presentació de la sol·licitud de participació en el procés de selecció, juntament amb la justificació dels mèrits acreditats, s'ha de fer abans de l’11 de juny de 2024. Les bases de la convocatòria es poden consultar en aquest enllaç.

S’ofereix una jornada completa de 37,5 hores setmanals, amb una retribució bruta anual que oscil·la entre 30.000€ i 34.000 euros. El contracte és de relleu fins a l’1 de desembre de 2025, oferint una oportunitat atractiva per a professionals orientats a la gestió de fires i muntatges.