Núria Case ha dedicat 25 anys de la seva vida professional a CaixaBank, desenvolupant una trajectòria d’ èxit i creixement dins de l’organització. La seva experiència i capacitats de lideratge li han permès ocupar diversos càrrecs clau al llarg dels anys.

Com ha estat la seva trajectòria al llarg dels 25 anys a CaixaBank? 

Per mi ha estat molt positiva, amb experiències molt diverses i gratificants. En el camí he trobat i segueixo trobant persones extraordinàries, experiències més que interessants i, en la majoria d’ocasions, podent desenvolupar una responsabilitat que em fa sentir bé i a gust en cada moment, que em manté la il·lusió.  Val a dir, que no crec en poder desenvolupar-se en un lloc de treball o qualsevol entorn sense un esforç, un treball i una exigència -ben entesa- que et manté viu.

Quins aspectes destacats han contribuït al seu èxit i creixement dins de l’organització?

Si be és cert que sempre hi ha aspectes que son més claus que altres, personalment no crec que una acció, o una competència, porti ningú a un èxit real. Un èxit que ompli. Crec més en moltes petites accions, competències, entrenament del dia a dia. ..tota la suma contribueix a un èxit personal i professional. Alguns aspectes claus que m’han ajudat en el meu cas serien: gestionar la variable del temps en el sentit més ampli,  la capacitat de treball desenvolupada i entrenada, la curiositat, la resiliència, la independència de pensament, apreciar i estimar, la honestedat, sortir de la zona de confort, ser proactiva al canvi... I desenvolupar gratitud i escolta.

Quins són els reptes i les responsabilitats principals que el seu càrrec actual implica?

Els Directors d’Àrea tenim un grup d’oficines -unitats de negoci- les quals gestionem i de les quals som responsables. En el meu cas, actualment, són 40 oficines rurals ubicades en poblacions petites on en la majoria som la única entitat bancària. Promovem la inclusió financera.  És important la responsabilitat de poder oferir el mateix servei, productes, tecnologia i assessorament a totes aquestes poblacions. També és un repte aconseguir que un equip tant atomitzat al territori se senti recolzat, i provocar ganes a aquest equip de treballar cap a unes fites més altes,  a contribuir a la millora i al benestar dels altres, companys i clients.

Ha ocupat rols importants als Serveis Centrals de CaixaBank, com Directora de Canals Digitals i Directora de Recursos i Preus. Com ha gestionat aquests rols i quins han estat els seus principals èxits en aquestes àrees? 

La gestió en les diferents responsabilitats ha estat sempre en base als valors que mantinc personals i els propis de l’empresa. M’he adaptat sempre en cada moment en funció de les necessitats del departament i de les persones que el conformaven estant al servei dels equips i fent ènfasi en les competències a desenvolupar. En la gestió, es tracta sempre de buscar l’equilibri entre les exigències dels resultats i la gestió i recolzament o desenvolupament dels col·laboradors.

Com valora l’aportació de les dones en el sector financer i quines iniciatives creu que podrien fomentar la seva participació i èxit? 

Doncs faig una valoració molt positiva perquè s’aporten formes de fer i competències diverses. La diversitat en el lideratge i en qualsevol entorn el considero determinant per tal de fomentar entorns integradors, creatius i sostenibles; són qualitats que s’han demostrat com essencials per afrontar desafiaments complexes i canviants del nostre món actual. Necessitem líders amb capacitat d’escoltar i entendre les necessitats i perspectives de tots; i que puguin crear entorns de treball que fomentin la participació de totes les veus.

Iniciatives i activitats o programes, com fa anys que organitza CaixaBank són la clau per fomentar la participació i l’èxit; no només parlant de gènere, sinó en el sentit mes ampli de la diversitat. Si volem pensar en sostenibilitat i transcendència, la inclusió és un factor imprescindible.

Quins consells donaria a les dones que aspiren a tenir una carrera exitosa en el món empresarial i, en particular, en el sector financer?

Que gaudeixin a la feina, que trobin el sentit en els projectes que duen a terme. I sobretot que vetllin per tenir un equilibri tant personal com professional, perquè és possible.

Com valora el compromís de CaixaBank amb l’èxit continu i com es veu contribuint a aquest èxit en el futur?

Fa més de 115 anys que CaixaBank manté un compromís social; actualment via la Fundació «la Caixa». La meva contribució hi és diàriament en el negoci del qual soc responsable i quan puc amb les col·laboracions i les activitats del Voluntariat.