"El Berguedà. Un ric passat amb projecció de futur”, és el nom del nou llibre de geografia del Berguedà impulsat pel Consell Comarcal i que ha estat elaborat per un equip multidisciplinari. El volum, que es lliurarà a totes les escoles de primària, centres de secundària i biblioteques de la comarca per tal que els alumnes puguin utilitzar-lo, és una reedició del llibre “Estudi del Medi – Geografia del Berguedà”, que data del 1985.  En total s’han editat 300 exemplars.

En aquesta edició s’ha actualitzat la informació que estava desfasada i s’hi ha incorporat noves fotografies actuals i d’arxiu. Per exemple, s'han actualitzat dades de població o índexs econòmics.  La consellera comarcal d'Educació, Araceli Esquerra, ha destacat que “molts nois i noies han estudiat i après sobre la geografia de la comarca amb aquest llibre. Forma part de la història de l’ensenyament del Berguedà”.

El llibre té un total de 173 pàgines i està dividit en sis àmbits en els quals es pot trobar informació sobre els 31 municipis de la comarca. En aquest sentit, s'explica la seva història, el relleu, la hidrologia, el clima, la vegetació i la fauna, el patrimoni natural, cultural i festiu, l’evolució de la població, així com els sectors i activitats econòmiques que s'hi desenvolupen.

Inicialment, es van mantenir converses amb representants dels diferents centres, ajuntaments per explicar-los el projecte i buscar complicitats. Alhora es va contactar amb professors i experts en diferents àmbits per tal de comptar amb un equip de treball multidisciplinari. Han estat aquests professionals els que han revisat el contingut i l’han actualitzat, donant suport a l’historiador Albert Rumbo que ha estat el redactor final del text d’aquesta nova edició. Per la seva banda, el Consell ha assumit el cost, que és d'uns 7.000 euros.

El llibre té dos formats d’edició, una amb tapa més tova per a les escoles per tal que els alumnes i professors el puguin fer servir amb més facilitat. En aquest cas, el llibre tindrà enllaços de consulta com a complement de la informació, ja que s’ha creat una web per tal d’anar actualitzant les dades. Aquests enllaços es podran trobar als peus de pàgina. En una segona fase, es preveu fer una edició de tapa més dura amb l’objectiu que es pugui comprar a les llibreries com una obra general de consulta de la comarca.