Manresa va tenir el 2020 la xifra més baixa de naixements en dues dècades

Al llarg dels darrers 25 anys, en tretze el saldo va ser positiu, en onze, negatiu, i el 2002 van morir exactament el mateix nombre de persones que les que van néixer

Imatge d'arxiu de l'exterior de l'hospital Sant Joan de Déu

Imatge d'arxiu de l'exterior de l'hospital Sant Joan de Déu / Arxiu

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa porta 2 anys de decreixement vegetatiu: el 2020 i el 2019. El 2020 va ser excepcional per l’impacte de l’epidèmia de covid-19, però la mateixa situació ja es donava l’any anterior. Una altra dada a tenir en compte és que la ciutat va tenir el 2020 la xifra més baixa de naixements des del 2001: 637. Entre els 968 parts comptabilitzats d’empadronats a Manresa l’any 2008 i els 637 del 2020, hi ha una baixada de la natalitat entre les dues dates del 34%. Fins al 2008, la bonança econòmica va portar de bracet un important augment de la natalitat.

Si prenem com a punt de partida l’any 1996, 25 anys enrere, i els 310 naixements comptabilitzats, es pot comprovar com el nombre de parts es va doblar el 2002 i es va triplicar el 2008. El nombre de naixements es va mantenir alt encara el 2009 i 2010, però a partir d’aquell any es va iniciar una davallada progressiva fins al 2017. Aquell any els naixements van remuntar, però van tornar a anar de baixa fins ara. Així que el 2020 és el tercer any consecutiu a la baixa en nombre de parts a la capital del Bages.

Pel que fa a les defuncions s’han mantingut més estables, però també hi ha hagut variacions substancials. De les 555 defuncions que hi va haver el 1996 van arribar a prop de vuit-centes l’any 2005. El gran creixement poblacional de Manresa es va produir entre els anys 2002 i 2008, quan va guanyar 10.000 habitants després d’un llarg període mantenint-se al voltant dels 65.000. El nombre de defuncions a Manresa ronda les set-centes fa una colla d’anys.

Punt i a part mereix la situació del 2020 amb el rècord màxim de defuncions d’empadronats, 947, a causa de l’epidèmia de covid-19, unes dues-centes cinquanta més que els dos anys anteriors. De la comparativa de naixements i defuncions surt el creixement o decreixement vegetatiu d’una població. Com s’ha dit, Manresa porta 2 anys de decreixement vegetatiu: el 2020 i el 2019. Però si obrim el focus el que veurem és que durant els darrers 25 anys, en 13 el saldo va ser positiu i en 11, negatiu.

Un empat a 666

Es va donar la circumstància que l’any 2002 hi va haver el mateix nombre de parts que de defuncions: 666. Així que hi ha més anys amb creixement que decreixement vegetatiu a la ciutat. Una altra cosa és la distribució de les xifres. Observant la gràfica es pot constatar com a Manresa del 1996 al 2003, la situació era de decreixement vegetatiu.

Va girar-se la truita entre el 2004 i el 2014, quan les altes van superar cada any les baixes. Des de llavors, però, dels sis darrers anys quatre han estat de decreixement vegetatiu -2015, 2016, 2019 i 2020- i pel mig hi ha hagut creixement vegetatiu el 2017 i el 2018. Així que es pot mantenir que en el darrer quart de segle, a Manresa hi ha hagut més anys amb creixement vegetatiu que amb decreixement.

Sense oblidar que els darrers anys majoritàriament no s’ha donat aquesta situació i el decreixement vegetatiu ha tornat com havia passat a final del segle passat i el començament de l’actual.

[object Object]

La diferència entre el padró del 2020 i del 2021 -amb dades a 1 de gener- era d’una pèrdua de 38 habitants amb la població estabilitzada dintre dels 78.000. Però si es mira més enllà el que trobem és una significativa tendència a la baixa, fins al punt que quan d’aquí a un any es presenti el nou padró, Manresa haurà baixat als 77.500 habitants. Actualment, el padró continu mostra que Manresa té a l’entorn de mig miler d’habitants menys que els comptabilitzats a 1 de gener del 2021.

Quan d’aquí a un any s’oficialitzin les dades a 1 de gener de 2022, aquesta xifra haurà crescut fins als 731 habitants menys, segons les estimacions realitzades. En números totals, això vol dir que si a 1 de gener del 2021 la capital del Bages tenia 78.231 habitants, 38 menys que els 78.269 d’un any abans, a 1 de gener del 2022 la previsió és que baixin a 77.500. La previsió se sustenta en el fet que a finals de novembre el nombre d’empadronats era de 77.683. Es tracta d’una xifra resultat del degoteig de disminucions en el nombre d’empadronats.