L'Ajuntament de Manresa sol·licitarà l’adhesió a la Xarxa Catalana pel Dret al Temps, promoguda pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

La Xarxa té com a missió, crear i difondre coneixement sobre l’organització del temps amb perspectiva de gènere; facilitar l’intercanvi d’experiències per generar transformacions socials i fomentar la col·laboració entre els agents clau de Catalunya per treballar en "garantir el dret al temps a tota la ciutadania", segons consta en el dictamen aprovat.

També afirma que treballarà per avançar cap a uns usos del temps més saludables, igualitaris, eficients i sostenibles i per "assolir la transformació social, econòmica, democràtica, verda i feminista de Catalunya".