D’acord amb el conveni d’atenció singularitzada entre l’Ajuntament de Manresa i la Síndica de Greuges de Catalunya, el 21 de juny l'oficina de la Síndica farà novament un desplaçament a Manresa. En aquesta ocasió, l’atenció es farà per dues vies, presencial i telemàtica (per trucada o videotrucada). L'atenció es durà a terme al Centre Cultural el Casino, de 9 del matí a 2 del migdia. En l'anterior visita, el mes de març, va rebre 7 queixes i va fer 10 consultes.

 Com sempre, es recomana que les persones que vulguin ser ateses que demanin cita prèvia a través de la pàgina web de la Síndica de Greuges de Catalunya, trucant al telèfon 900 124 124 o enviant un missatge a la seva adreça electrònica

La Síndica de Greuges de Catalunya té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l'Administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament. També supervisa les empreses privades que presten serveis d'interès públic, com ara la llum, la telefonia, l'aigua, el gas, el servei postal, etc.